torna

Detall de la notícia

Consulta pública prèvia sobre la proposta d'elaboració d'un Avantprojecte de Llei de modificació de la Llei 15/2006, de 17 d'octubre, d'arxius i patrimoni documental de les Illes Balears

La Conselleria de Cultura, Participació i Esports, a través de la Direcció General de Cultura, duu a terme un procés de consulta que té per objecte conèixer l’opinió de la ciutadania prèviament a la redacció del text perquè les persones i les organitzacions més representatives potencialment afectades per la norma futura puguin opinar i fer-hi aportacions.

A l’efecte de permetre fer les aportacions, aquí podeu trobar informació sobre:

a)   Els problemes que es pretenen solucionar amb la norma nova.

b)   La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.

c)    Objectius de la norma.

d)   Possibles solucions alternatives, regulatòries i no regulatòries.

Així, abans de la redacció de la proposta d'elaboració d'un Avantprojecte de Llei de modificació de la Llei 15/2006, de 17 d'octubre, d'arxius i patrimoni documental de les Illes Balears, podeu fer les aportacions que considereu adients sobre aquestes qüestions a través del portal de Participació Ciutadana, de forma telemàtica, clicant en aquest enllaç, en el termini de quinze dies hàbils des de la publicació de la consulta en aquest portal, o per escrit, adreçat a la Direcció General de Cultura de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports (c. de l'Uruguai, s/n, 07010 de Palma), en el mateix termini.