torna

Detall de la notícia

El Govern incrementa gairebé un 50% els ajuts a federacions esportives

La Conselleria de Cultura, Participació i Esports publica aquest dijous 5 d’abril de 2018 en el Butlletí Oficial de les Illes Balears la convocatòria d’ajuts per a despeses derivades de l’activitat ordinària, per a programes de seguiment i per a programes de tecnificació de les federacions esportives de les Illes Balears.
 
En relació a la convocatòria anterior de 2017, la Conselleria de Cultura, Participació i Esports, a través de la Direcció General d'Esports i Joventut, augmenta el suport a les federacions fins a un import total de 691.752 €, el que suposa un increment del 48,8%, això és, 227.036 € més. D’aquesta manera, el Govern augmenta el seu suport a la tasca que fan les federacions esportives pel foment de l’esport a les Illes Balears.
 
Cal destacar que les ajudes per a despeses ordinàries, eliminades l’anterior legislatura, s’han recuperat i incrementat progressivament durant l’actual. Respecte del 2017 han crescut un 79%, de 198.520 € als 355.556 €.
 
Els ajuts d’aquesta convocatòria es reparteixen en tres línies: els ajuts per a despeses ordinàries de les federacions, els ajuts per a programes de seguiment i els ajuts per a programes de tecnificació.
 
Un dels factors que té en compte aquesta convocatòria per valorar les federacions és la promoció de l’esport femení. Es valora positivament el tant per cent de llicències femenines que tengui cada federació sobre el total de federats. Així mateix, un altre factor important que es té en compte és l’articulació territorial; és a dir, la presència a les diferents illes.
 
El darrer dia per presentar les sol·licituds és el 27 d’abril de 2018 (inclòs).