torna

Detall de la notícia

Imatge 3308203

L'Institut Balear de l'Habitatge cedeix quatre habitatges al Grup d'Educadors de Carrer i Treball amb Menors.

Els pisos cedits per l'IBAVI estan ubicats a Palma i el GREC en destinarà tres al servei d'acompanyament de joves que surten de la xarxa de protecció de menors per haver complert la majoria d'edat i que requereixen d'un suport específic per garantir que puguin assolir una emancipació plena i una integració sociolaboral estable.

Un quart habitatge acollirà el servei d'acompanyament a persones amb discapacitat amb diagnòstic de salut mental i que necessitat de suport extern.

Amb aquests convenis, signats entre la directora gerent de l'IBAVI, Maria Antònia Garcias, i la gerent del GREC, María Ángeles Vega, ambdues institucions contribueixen al suport a col·lectius vulnerables afavorint-ne el seu  accés a l'habitatge.