torna

Detall de la notícia

Imatge 3305856

Ajudes ensenyaments superiors artístics per desplaçament curs 2017-2018

L’objecte d’aquesta Resolució és aprovar la convocatòria i el procediment de concessió d’ajudes per compensar part del cost del desplaçament dels alumnes de les Illes Balears que, atès el fet insular, s’han de desplaçar i han de residir fora de l’illa on es troba el seu domicili familiar per cursar estudis oficials d’ensenyaments artístics superiors a qualsevol país de la Unió Europea (UE-28) durant l’any acadèmic 2017-2018.

Destinataris

Alumnes residents a les Illes Balears que s’han de desplaçar, fora de l'illa on es troba el seu domicili familiar, a altra illa, a una altra comunitat autònoma d’Espanya o a un altre país de la Unió Europea (UE-28) per cursar estudis oficials d’ensenyaments artístics superiors.

Termini de presentació de sol·licituds.

Des del 13 d'abril fins al 15 de juny de 2018, ambdós inclosos.