torna

Detall de la notícia

Imatge 3726461

Ajudes de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que cursin estudis oficials d'ensenyaments artístics superiors durant el curs acadèmic 2018-2019

Es publica la convocatòria (BOIB núm. 46, de 9 d'abril de 2019) per sol·licitar les ajudes de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que cursin estudis oficials d'ensenyament artístics superiors a la Unió Europea (UE-28) durant l'any acadèmic 2018-2019.

Per demanar l'ajuda s'ha d'accedir al tràmit telemàtic que està a la web de la Direcció General de Política Universitària i d'Ensenyament Superior (http://dguni.caib) o a la seu electrònica de la CAIB i emplenar la sol·licitud. El tràmit telemàtic finalitza amb la impressió de la sol·licitud de l'ajuda i de la declaració responsable de veracitat de dades bancàries. Tant la sol·licitud com la declaració responsable de veracitat de dades bancàries han d'anar signades per la persona beneficiària de l'ajuda.

El tràmit telemàtic NO registra la sol·licitud.

Registre de la sol·licitud i documentació: Registre de la Conselleria d'Educació i Universitat o qualsevol de les dependències establertes a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o mitjançant Correus, on s'ha de presentar en sobre obert perquè l'exemplar destinat a la Conselleria d'Educació i Universitat es dati i segelli, en cas contrari, s'entendrà com a data vàlida de presentació la d'entrada al Registre de la Conselleria d'Educació i Universitat.

Termini de presentació de sol·licituds: Des de 10 d'abril fins al 14 de juny de 2019.

Publicació informe relatiu a la documentació presentada amb la sol·licitud de l'ajuda: Entre els dies 2 i 6 de setembre de 2019.

Termini d'esmena de sol·licituds: Fins al 20 de setembre de 2019.

Publicació de la proposta de resolució: Entre els dies 16 i 31 d'octubre de 2019.

Preguntes freqüents: CLICAU AQUÍ !