torna

Detall de la notícia

Imatge 3305536

4.935 persones s'han inscrit a la convocatòria d'oposicions docents de 2018

El 91’3% dels inscrits formen part de la llista d’interins de la Conselleria d’Educació i Universitat

La Direcció General de Personal Docent compta actualment amb 4.935 persones inscrites a la convocatòria d’oposicions docents per a 2018. Tot i que aquesta xifra encara podria patir alguna modificació, degut a les inscripcions que venen de fora de les Illes, no s’espera cap increment rellevant.

Del total de 4.935 inscrits, 4.509 (91’3%) forma part actualment de la llista d’interins docents de Balears. Això vol dir que només 426 persones de 4.935 no formen part actualment dels interins. Cal destacar que d’aquests 426 inscrits que no formen actualment part de la llista d’interins només 187 mai n’han format part, la resta no hi són aquest curs però hi ha estat en cursos anteriors.

Des de la Conselleria d’Educació i Universitat es fa una valoració molt positiva del fet que la immensa majoria dels inscrits formi part de la llista d’interins, ja que un dels objectius principals de la convocatòria d’oposicions és, precisament, la reducció del percentatge d’interins, un dels més elevats de l’Estat, concretament d’un 37,14 % de mitjana, que correspon a 4.066 docents. L’objectiu de la Conselleria d’Educació i Universitat és baixar el percentatge d’interins docents fins a aproximadament un 10 % del total. Això dotaria les plantilles dels centres educatius de més estabilitat, un dels requisits indispensables per garantir la implantació de millores pedagògiques efectives.

Dades d’inscrits convocatòria oposicions 2018

EDUCACIÓ INFANTIL I EDUCACIÓ PRIMÀRIA

 

 

Mallorca

Menorca

Eivissa

Formentera

Total

Aud. i Lleng.

140

14

29

-

183

Ed Fís.

52

19

49

3

123

Ed Inf.

626

59

132

8

825

Fil. Angl.

146

17

29

-

192

Musica

60

14

22

1

97

Primària

338

41

108

7

494

Ped. Ter.

253

33

33

2

321

Total

1.615

197

402

21

2.235

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA I FORMACIÓ PROFESSIONAL

 

 

Mallorca

Menorca

Eivissa

Formentera

Total

Filosofia

89

9

5

1

104

Llatí

21

7

5

-

33

Castellà

129

20

28

4

181

Geog. I Hist.

248

38

52

3

341

Matemàtiques

97

15

25

3

140

Física i Quím.

119

22

19

-

160

Biologia

150

23

40

-

213

Dibuix

58

8

11

-

77

Francès

13

2

6

-

21

Anglès

195

31

52

3

281

Alemany

18

-

5

-

23

Català

97

14

35

-

146

Música

39

8

14

-

61

Ed. Física

107

26

29

4

166

Orientació

214

21

30

1

266

Tecnologia

88

13

12

-

113

Hotel. I Turis.

32

4

9

-

45

Informàtica

57

6

6

3

72

Interv. Socioc.

37

8

1

-

46

Navegació

7

-

1

-

8

Proc. Sanit.

30

-

4

-

34

Total

1.845

275

389

22

2.531

ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES

 

 

Mallorca

Menorca

Eivissa

Formentera

Total

Alemany

14

3

2

-

19

Francès

-

5

4

-

9

Anglès

78

6

10

-

94

Total

92

14

16

-

122

ENSENYAMENTS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES

 

 

Mallorca

Menorca

Eivissa

Formentera

Total

Fonam. Comp.

8

5

-

-

13

Lleng. Musical

7

6

5

-

18

Dansa Espany.

7

-

-

-

7

Dansa Clàss.

9

-

-

-

9

Total

31

11

5

-

47

DADES TOTALS

 

MALLORCA

MENORCA

EIVISSA

FORMENTERA

TOTAL

TOTAL

3.583

497

812

43

4.935


Dades de places convocatòria oposicions 2018

La proposta d’oposicions per al 2018 és de 1.008 places: 401 a primària, 552 a secundària, 45 a les escoles oficials d’idiomes i 10 als ensenyaments de música i arts escèniques. Per illes, s’ofereixen 613 places a Mallorca, 119 a Menorca, 249 a Eivissa i 27 a Formentera.

 El 2018 s’ofereixen places de caràcter generalista, a diferència de les oposicions del 2017, en què es varen prioritzar les places de les especialitats en les quals hi ha més vacants i menys aspirants, com les que corresponen a especialitats musicals, d’arts plàstiques, d’alemany o relacionades amb ensenyaments tècnics d’FP, com ara Cuina o Manteniment de Vehicles, entre altres.

 En aquest sentit, el 2019 s’ha previst oferir tantes places com sigui possible de formació professional, juntament amb altres especialitats d’altres cossos a totes les illes. La convocatòria d’oposicions per al 2018, 2019 i 2020 s’ha plantejat de manera que cada opositor tengui dues oportunitats de presentar-s’hi. 

RESUM PER COSSOS

MALLORCA

MENORCA

EIVISSA

FORMENTERA

TOTAL

ANYS

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

PROF. ENSENYAMENT SECUNDARI

26

348

8

66

19

126

0

12

53

552

PROF. TÈCNICS FORMACIÓ PROFESSIONAL

63

 

20

 

22

 

2

 

107

 

PROF. ESCOLES OFICIALS IDIOMES

3

33

2

6

1

6

0

0

6

45

PROF. MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES

10

7

4

2

3

1

0

0

17

10

PROF. ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

9

 

2

 

4

 

0

 

15

 

MESTRES ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

1

 

0

 

3

 

0

 

4

 

MESTRES INFANTIL I PRIMÀRIA

 

225

13

45

38

116

4

15

55

401

TOTAL

112

613

49

119

90

249

6

27

257

1.008


Es poden consultar les especialitats i trobar més informació sobre les oposicions a l’adreça: https://goo.gl/XxG7oy.