torna

Detall de la notícia

Quarta revisió del manual de reformes de vehicles

 Us comunicam que la quarta revisió del manual de reformes de vehicles s’ha publicat en la plana WEB del Ministeri d’Economia, Industria i Competitivitat.

Els canvis introduïts s’han marcat en vermell i tots els apartats modificats s’han identificat com a 4th revisió. Així mateix, per tal de facilitar-ne les consultes, es pot accedir a les fitxes del manual a traves dels marcadors i cada un dels índexs (cada reforma està vinculada a la fitxa que li correspon ).

Aquesta quarta revisió del manual de reformes de vehicles és obligatòria a partir de l’1 de setembre de 2018 i es pot usat de forma de forma opcional a partir de la seva publicació a la plana WEB del Ministeri.

Ja que la quarta revisió no té caràcter obligatori fins l’1 de setembre de 2018, en la plana WEB del ministeri conviuen la versió anterior ( tercera revisió del manual de vehicles ) i la actual ( quarta revisió del manual de vehicles ) fins la data indicada.

Ambdues publicacions es poden trobar en aquest enllaç.