torna

Detall de la notícia

Imatge 3302033

El curs 2017/18 es destinaran 450 mil euros, un 33% més que el curs passat, per a ajuts de desplaçament d'estudiants universitaris de Balears

El curs 2017/18 preveu destinar al Programa d’Ajuts de Desplaçament per cursar estudis universitaris fora de l’illa de residència un total de 450.000 euros, un 33% més que en el curs 2016/17. Aquest programa ha experimentat un increment constant de dotació des del principi de legislatura passant dels 206.000 euros del curs 2014/15 als 450.000 actuals, la qual cosa suposa un creixement de 244.000 euros, es a dir, un 118’45% més que en el curs 2014/15.

 

El programa preveu per al curs 2017/18 ajuts de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que cursin estudis universitaris a la Unió Europea, amb un total de 420.000 euros i un màxim de 600 euros per ajut i  ajuts de mobilitat dins l’àmbit de l’Euroregió Pirineus Mediterrània amb un total de 12.000 euros, també amb un màxim de 600 euros cadascun. Així mateix, es dedicarà una quantitat de 18.000 euros de forma específica a estudiants de postgrau.

 

El curs 2016/17 la Conselleria d’Educació i Universitat va destinar 338.000 euros, repartits entre les dues modalitats. La de mobilitat dins l’àmbit de l’Euroregió Pirineus Mediterrània, amb un total de 12.000 euros amb un màxim de 600 euros cada un i la de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que cursin estudis universitaris a la Unió Europea, amb un total de 326.000 euros i un màxim de 450 euros per ajut. En total es beneficiaren d’aquestes ajudes 595 alumnes de les Illes Balears (559 de Mallorca, 19 de Menorca i 17 d’Eivissa).

 

A més d’aquest programa, des de la Direcció General de Política Universitària i d’Ensenyament Superior, es mantindrà el curs 2017/18 el programa de beques d’allotjament a la residència universitària, amb la finalitat de fomentar la integració dels nous estudiants de la UIB a la vida acadèmica del campus universitari. Amb aquesta finalitat, es disposarà d’un total de 37.836 euros per a vuit alumnes (dos alumnes per illa).

 

Cal recordar que la competència dels ajuts de mobilitat recau en el Govern de les Illes Balears i, en aquest sentit, no es poden compatibilitzar aquests ajuts amb altres ajuts que s’ofereixen des d’institucions d’àmbit insular pel mateix concepte. Tot i això, s’han mantingut reunions amb els representants insulars per tal de animar-los a oferir ajuts propis, com els que ja s’ofereixen actualment des dels consells insulars, amb altres conceptes diferents dels de mobilitat, de manera que permetin a l’alumnat compatibilitzar els dos ajuts. Actualment l’alumnat es veu obligat a triar entre l’ajut del Govern i del Consell perquè es convoquen amb el mateix concepte.

 

L’Euroregió Pirineus Mediterrània, creada el 29 d’octubre de 2004, és un projecte de cooperació política entre les Illes Balears, Catalunya i Occitània amb l’objectiu de crear al nord-oest de la Mediterrània un pol de desenvolupament sostenible basat en la innovació i la integració social i econòmica del territori i contribuir a la construcció d’una Europa unida, solidària i acostada als ciutadans.

Més informació: