torna

Detall de la notícia

Resolució per la qual es dicten les instruccions per regular l'organització i el funcionament del nivell bàsic d'idiomes a les Illes Balears, mentre no es publiqui el decret del currículum, l'organització i el funcionament

Resolució del conseller d’Educació i Universitat de dia 16 de març de 2018 per la qual es dicten les instruccions per regular l’organització i el funcionament del nivell bàsic dels ensenyaments d’idiomes a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, mentre no es publiqui el decret que reguli el currículum, l’organització i el funcionament dels ensenyaments d’idiomes a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears