torna

Detall de la notícia

Imatge 3288958

Més zones i un període extraordinari de matriculació al setembre, novetats del procés d'escolarització del curs 2018-2019

Palma passa a tenir vuit zones d’escolarització després de dividir la zona A en tres subzones

S’ha previst un període de matriculació extraordinari per atendre nouvinguts el mes de setembre

Sant Antoni de Portmany (Eivissa) s’afegeix als municipis que tenen acords d’escolarització equilibrada

Els centres públics Son Quint i Pintor Joan Miró començaran a impartir secundària el curs 2018-2019, a més d’infantil i primària

 La Conselleria d’Educació i Universitat ha presentat avui el procés d’escolarització del curs 2018-2019. El procés d’escolarització afecta cada curs escolar més de 30 mil alumnes entre els processos d’admissió i els d’adscripció a les etapes d’infantil, primària, secundària i batxillerat, a més de l’escolarització a la formació professional. El procés d’admissió per a infantil, primària i ESO es farà del 3 al 16 de maig i per al batxillerat, del 20 al 26 de juny.
 
Per garantir un repartiment equilibrat d’alumnes que faci possible una educació integradora basada en la cohesió social i en la igualtat d’oportunitats, la Resolució d’escolarització del curs 2018-2019 preveu que no només es reservin places per a alumnes amb NESE fins al final del període de preinscripció i matriculació en cada un dels centres públics i privats concertats, sinó també durant el període previst de preinscripció i matriculació del mes de setembre, sense perjudici que es pugui autoritzar l’alliberament d’aquestes places per a alumnes amb NESE a favor d’alumnes ordinaris en municipis o zones concretes en què no hi hagi demanda de places per a aquest col·lectiu.

Actualment, hi ha deu municipis amb convenis d’escolarització equilibrada: sa Pobla, Inca, Manacor, Porreres, Alcúdia, Muro, Felanitx, Santanyí, Campos i Palma (D). Tots continuaran amb aquests convenis el curs 2018-2019 i s’hi incorpora Sant Antoni de Portmany, a Eivissa. Aquesta iniciativa contribueix a millorar l’equitat i permet evitar guetos socials i educatius gràcies a la coordinació de tota la xarxa de centres de cada municipi i a l’acció dels serveis socials i educatius tant dels ajuntaments com del Govern.

Nova zonificació

El curs que ve hi haurà noves zones a Palma, Andratx, Artà, Felanitx, Sant Llorenç des Cardassar, Santa Margalida, Santanyí, Selva, ses Salines, Son Servera, Sant Antoni de Portmany i Formentera. Tots aquests municipis tenen més d’un nucli de població.

En el cas de Palma, s’han tingut presents les peticions del Consell Escolar de Mallorca i l’objectiu d’acostar les zones als barris, de manera que els alumnes tenguin el seu centre escolar a prop. Així, Palma passa a tenir vuit zones, tres més que en el curs 2017-2018. En concret, es divideix la zona Palma A en tres subzones ¾A1, A2 i A3¾ i el barri de Son Ferriol passa a ser una zona única, la zona E.

També és important destacar que, a l’efecte de l’escolarització, a Palma només es consideraran zones limítrofes les zones que es toquin, a diferència dels anys anteriors. A més, es tindrà en compte el fet que hi hagi famílies que ja tenen fills escolaritzats a zones que ara s’han modificat i han deixat de ser d’influència o limítrofes a l’hora d’escolaritzar els germans més petits que encara s’han d’escolaritzar, i se’ls donarà la mateixa puntuació que tenien fins ara.

Modificació d’adscripcions a Mallorca i Eivissa

Mallorca

A Palma, cal tenir en compte que el nou curs escolar hi haurà dos CEIPIESO: Son Quint i Pintor Joan Miró. Aquests centres, a més d’oferir els nivells d’infantil i primària, començaran a oferir secundària ¾el primer curs¾ a partir de setembre. Per tant, deixen d’estar adscrits als respectius instituts.

També hi ha noves adscripcions de centres concertats d’educació secundària a centres concertats amb batxillerat: del CC Manjón al CC Aula Balear; dels dos CC Nuestra Señora de la Consolación al CC Santa Mónica i del CC Sagrat Cor als CC Santa María i Nuestra Señora de Montesión.

A Llucmajor, els alumnes del C. Cooperativa Son Verí que acaben el concert tindran adscripció voluntària a l’IES S’Arenal.

A Manacor, el CEIP Sa Torre perd l’adscripció al CEIPIEEM Simó Ballester i a Santanyí el CEIP Sant Domingo tindrà adscripció directa per a quart de primària al CEIP Blai Bonet.

Eivissa

Està previst que els centres de Sant Antoni de Portmany passin de tenir adscripció múltiple als dos instituts a tenir adscripció directa a només un. A més, el centre IES Quartó de Portmany té adscripció directa a l’IES Xarc per al batxillerat.

A Sant Josep de sa Talaia el CC Mare de Déu de les Neus té adscripció per al batxillerat al CC Nuestra Señora de la Consolación.

Centres amb places reservades per a alumnes amb problemes de mobilitat i auditius

El CEIP Camilo José Cela i l’IES Antoni Maura, de Palma, pel fet de ser centres adaptats a alumnes amb discapacitat motora, han de reservar durant tot el curs escolar les places per a alumnes amb necessitats educatives especials per als alumnes que presentin aquesta tipologia de discapacitat.

El CC La Puríssima, pel fet de ser un centre adaptat a alumnes amb discapacitat sensorial auditiva, ha de reservar durant tot el curs escolar les places per a alumnes amb necessitats educatives especials per als alumnes que presentin aquesta tipologia de discapacitat.

Excepcionalment, poden sol·licitar i/o ocupar aquestes places altres alumnes amb necessitats educatives especials que no presentin aquesta tipologia de discapacitat quan la transcendència d’aquests casos ho faci aconsellable. A aquest efecte, és necessari presentar la documentació acreditativa davant el servei competent, el qual ha de resoldre l’admissió de l’alumne.

Reserva de places per a alumnes que volen cursar el PEI

Els alumnes que el curs 2017-2018 cursin sisè d’educació primària al CEIPIEEM Son Serra i obtenguin el certificat d’ensenyaments elementals de Música i, a més, vulguin cursar ensenyaments professionals de Música mitjançant el Programa d’Estudis Integrats (PEI) tindran una plaça reservada a primer d’ESO als grups PEI de l’IES Joan Maria Thomàs, si en sol·liciten una, sempre que superin la prova d’accés i obtenguin plaça al Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca.

Els alumnes que el curs 2017-2018 cursin quart d’ESO al CC Escolania de Lluc i vulguin continuar els ensenyaments professionals de Música mitjançant el PEI tindran una plaça reservada a primer de batxillerat a l’IES Joan Maria Thomàs, si en sol·liciten una, sempre que tenguin plaça al Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca.

L’avançament de les proves de segon de batxillerat del mes de setembre al mes de juny ha modificat el període de reclamacions per als alumnes d’aquest nivell, que es trasllada al mes de juliol, abans era al setembre.

Canvis en el barem

S’introdueixen nous criteris i puntuacions en el barem, regulats per normativa d’ordre superior: mobilitat forçosa: 1 punt; víctimes de violència de gènere: 3 punts; alumnes en acolliment familiar: 1 punt, i alumnes esportistes d’alt nivell: 1 punt.

Els criteris següents es consideren criteris prioritaris i, per tant, passen a formar part dels criteris de desempat: família nombrosa, alumnes en acolliment familiar i alumnes esportistes d’alt nivell.

Tota la informació corresponent al procés d’escolarització del curs 2018-2019 es pot consultar a la web de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres.