torna

Detall de la notícia

Imatge 3287740

El Ple de la Comissió Mixta Govern-Consells Insulars culmina el procés de traspàs de la promoció turística perquè sigui efectiu a partir de l'1 d'abril

El Ple de la Comissió Mixta Govern-Consells Insulars ha aprovat aquest dimarts l’acord amb el qual enllesteix el procés per al traspàs de les competències en matèria de promoció turística als consells insulars de Mallorca, Menorca i Formentera. En aquest mateix procés s’ha acordat l’ampliació i l’adaptació de les competències traspassades al Consell Insular d’Eivissa mitjançant el Decret 45/2015.
 
La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha indicat que amb aquesta transferència “complim amb l’Estatut i amb una demanda que estava damunt la taula des de feia molts anys” i ha destacat la importància del traspàs “perquè permetrà que cada consell pugui plantejar  seva estratègia de promoció turística turística a partir de les especificitats de cada illa”. Per la seva banda, la presidenta del Consell de Menorca, Susana Mora, ha subratllat que aquest traspàs suposa una millora substancial respecte del que es va proposar al final de la passada legislatura i ha expressat satisfacció per aquesta política de “federalisme interior” que du a terme el Govern.

Aquest acord del ple de la Comissió Mixta s’ha pres una vegada que cadascun dels plens dels consells insulars respectius han aprovat la proposta definitiva de traspàs feta per la mateixa comissió. La proposta ara s’elevarà a la consideració del Consell de Govern perquè l’aprovi mitjançant un decret en la seva reunió del proper divendres, i d’aquesta manera el traspàs sigui plenament efectiu a partir de l’1 d’abril de 2018, tal com es va acordar en el seu moment.

La proposta aprovada per al traspàs de les competències en promoció turística inclou també acords complementaris referits a la instrumentació del traspàs de personal al Consell Insular de Mallorca; al règim específic de finançament pel que fa a l’any 2018, i al règim d’accés i participació dels consells insulars de Mallorca, Menorca i Formentera, com també de l’Agència de Turisme de les Illes Balears als serveis contractats per aquesta entitat pública empresarial del sector públic autonòmic a partir del dia 1 d’abril de 2018.

El cost efectiu global anual del traspàs de les competències en promoció turística s’ha estimat en 5.638.182 euros. La distribució que correspon a cada consell insular d’aquesta massa de finançament és la següent:

  Quota variable Quota fixa Total %
Mallorca 2.770.971 675.000 3.445.971 61,12 %
Menorca 490.897 675.000 1.165.897 20,68 %
Eivissa* 202.214 75.000 277.214 4,92 %
Formentera 74.100 675.000 749.100 13,29 %
Total 3.538.182 2.100.000 5.638.182 100,00 %

*A les quantitats del Consell Insular d’Eivissa s’hi ha d’afegir el finançament ja previst en el Decret 45/2015, d’un total de 1.128.811 euros, per la qual cosa el total representaria ara 1.406.205 euros.
 
El finançament addicional que han de rebre els consells insulars en el període 2018-2022, sense comptar el finançament específic per a aquest any 2018 a partir de l’1 d’abril, és el següent:

 
  % 2018 2019 2020 2021 2022 Total
Mallorca 50,92 % 1.018.464 916.618 712.925 611.079 305.539 3.564.626
Menorca 17,23 % 344.583 310.125 241.208 206.750 103.375 1.206.042
Eivissa 20,78 % 415.554 373.998 290.887 249.332 124.666 1.454.438
Formentera 11,07 % 221.398 199.258 154.979 132.839 66.419 774.894
Total 100,00 % 2.000.000 1.800.000 1.400.000 1.200.000 600.000 7.000.000

 
A partir del traspàs de competències als consells insulars es crearà la Comissió Interinsular de Coordinació de les Accions Promocionals en Matèria Turística, que es constituirà com a plataforma permanent de col·laboració i cooperació multilateral entre l’Administració autonòmica i les insulars.

Per altra banda, el Ple de la Comissió Mixta ha aprovat també la proposta de text articulat definitiu per al traspàs al Consell Insular de Mallorca de les competències en matèria de joventut i lleure. En aquest altre procés, el plenari de la institució insular s’haurà de pronunciar sobre la proposta. La data d’efectivitat fixada per al traspàs d’aquestes competències és l’1 d’octubre de 2018.