torna

Detall de la notícia

Imatge 3286298

El professorat d'ESO, FP i Batxillerat dels centres concertats reduirà una hora lectiva setmanal a partir del curs 2018/19

Educació es compromet a finançar les despeses derivades de la jubilació parcial dels docents de la concertada
Avui s’ha celebrat la mesa de l’ensenyament privat concertat on s’han aprovat aquests acords

La Mesa de l’ensenyament privat concertat de Balears ha aprovat avui l’acord per al finançament de l’aplicació de la reducció d’una hora lectiva setmanal al professorat d’ESO, FP i Batxillerat dels centres privats concertats a partir del curs 2018/19 segons el calendari d’aplicació següent:

  • Curs 2018/19: Professorat major de 50 anys amb jornades completes de vint-i-quatre hores lectives en un o més centres que imparteixi docència exclusivament en els nivells concertats d’ESO, FP i Batxillerat.
  • Curs 2019/20: Tot el professorat amb jornades completes de vint-i-quatre lectives que imparteixi docència exclusivament en els nivells concertats d’ESO, FP i Batxillerat.
  • Curs 2020/21: Tot el professorat d’ESO, FP i Batxillerat, amb jornades completes o parcials en aquestes etapes, sempre que estiguin concertades.

 

Durant els cursos 2018/19 i 2019/20 la substitució d’una hora lectiva setmanal amb alumnes per una hora d’activitat complementària es farà a petició de l’interessat, aquestes hores seran finançades per la Conselleria amb un nombre d’hores addicional equivalent a les hores de reducció sol·licitades pel professorat que compleixi els requisits.

L’aplicació de la reducció a partir del curs 2020/21 es farà mitjançant la corresponent revisió de les taules salarials.

Aquesta mesura correspon a l’apartat onzè de l’Acord de reprogramació de l’Acord de 2008 i altres millores sociolaborals del professorat de l’ensenyament privat concertat de les Illes Balears signat el 10 de febrer de 2016.

L’aplicació d’aquest acord en els cursos 2019/20, 2020/21 i successius està sotmesa a que s’efectuï la consignació pressupostària en els exercicis pressupostaris corresponents, amb l’informe previ i favorable de la Direcció General de Pressuposts i Finançament.

Finançament de les jubilacions parcials
A la Mesa també s’ha tractat sobre les condicions de finançament de les jubilacions parcials del professorat dels centres concertats en els anys 2019, 2020 i 2021.

Educació s’ha compromès a finançar la totalitat de les despeses de nòmina i seguretat social que suposa la jubilació parcial dels docents (tant la nòmina del jubilat parcilament com del seu rellevista) dels centres concertats.