torna

Detall de la notícia

Resolució del director gerent del FOGAIBA per la qual es convoca el procediment de proveïment per concurs de mèrits del lloc de treball Auxiliar d'atenció al públic (FGB050505) adscrit a la delegació de Felanitx del FOGAIBA