torna

Detall de la notícia

Imatge 4082758

Programa de tractament psicològic de l'alumnat afectat per assetjament escolar

Programa especialitat d'assessorament i suport psicològic a l'alumnat afectat per situacions d'assetjament i violència escolar. La finalitat del programa és donar atenció psicològica amb l'objecte de facilitar la recuperació dels símptomes provocats per l'abús, i per dotar-los d'estratègies per prevenir futures agressions. 

Objectius: 

- Avaluar el grau d'afectació del alumnat i en quins aspectes.

- Millorar l'estabilitat emocional i minimintzar la sensació de sofriment.

- Treballar per la millora de l'autoestima del menor.

- Reestructurar els pensaments i atribucions així com els comportaments i hàbits alterats.

- Facilitar la readaptació al seu entorn.

- Entrenar a l'alumnat en habilitats socials, solució de problemes, etc... per afavorari l'afectivitat i la seguretat personal a l'hora de relacionar-se al seu entorn.

- Assessorar a les families i altres persones significatives de l'entorn de l'alumnat que participin en el procés, per tal de millorar-ne la intervenció psicològica. 

Sistema d'accés:

Derivats dels departaments d'orientació I EOEPS dels centres educatius, amb activació prèvia del protocol d'assetjament d'educació.

Contacte:

Direcció General d'Infància, Joventut i Famililies de la Conselleria d'Afers Socials i Esports(c/ de Sant Joan de la Salle, 4B,baixos, 07003 Palma. Tel. 971 17 71 55, acollidesserveidefamilia@dgmenors.caib.es)