torna

Detall de la notícia

Productivitat Microeconòmica

 

 

Actualment la DGOE prepara una operació estadística que reflectirà la productivitat per sectors partint de les dades empresarials disponibles, serà publicada tan aviat com sigui possible