torna

Detall de la notícia

Imatge 3278600

Primera sessió del curs per a l'habilitació d'assessors i avaluadors de competències professionals

Ahir capvespre, 12 de març, va tenir lloc en el CEP de Palma Jaume Cañellas Mut la primera sessió del curs de formació específica per obtenir l’habilitació d’assessors i avaluadors en procediments de reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral i aprenentatges no formals, regulats pel Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol. És l’Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears (IQPIB), que depèn de la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat, l’òrgan encarregat de l’habilitació del personal assessor i avaluador d’acord amb el Decret 55/2011, de 20 de maig, regulador de l’estructura organitzativa del procediment de reconeixement de les competències professionals.

Durant aquesta primera sessió, el director de l’IQPIB, Joan Antoni Sancho, va donar la benvinguda als assistents i els va explicar els objectius i les característiques generals del curs. També els va presentar les dues tutores que duran a terme la formació, tot remarcant que els seus coneixements i la seva experiència facilitaran molt la tasca d’aprenentatge.

Aquest curs, que acabarà el mes de maig, està finançat amb fons procedents del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.