torna

Detall de la notícia

Imatge 3278383

Reunió de la Mesa de Diàleg Permanent amb les famílies d'alumnes de les Illes Balears

El conseller d'Educació i Universitat, Martí March, acompanyat del director general d’Innovació i Comunitat Educativa, Jaume Ribas, del director general de Planificació, Ordenació i Centres, Antoni Morante i del Secretari General, Francesc Gálvez, ha participat avui de la Mesa de Diàleg Permanent amb les famílies d’alumnes de les Illes Balears. La Mesa compta amb la participació de FAPA Mallorca, FAPA Eivissa, FAPMA Menorca, FAPA Formentera, COAPA, CONFAECIB i FAIB-CONCAPA.
 
A la reunió d’avui s’han tractat temes com la incorporació de tres nous membres de reconegut prestigi a la Mesa de Pares, l'Esborrany d'Ordre d'Orientació, la proposta de convocatòria d'ajudes a les APIMA i Federacions de 2018, la proposta de convocatòria d'ajudes de Menjador del Curs 2018-2019 o la presentació de l'esborrany de Model Lingüístic.
 
Proposta de nous membres a la Mesa de Diàleg Permanent
A petició de les federacions s’ha aprovat a la Mesa, la incorporació de Vicenç Rodrigo i Iñaki Monge com nous membres d’aquest òrgan de participació de les famílies en aquelles qüestions que afectin qüestions pròpies del sistema educatiu de la Comunitat Autònoma.
 
Increment de 500 mil euros a la convocatòria d’ajudes Menjador  
Cal destacar que a la mesa d’avui s’ha presentat la nova convocatòria d’ajudes Menjador que té previst un increment de 500 mil euros per el proper curs 2018-2019 i passa dels 2’1 Milions d’euros als 2’6. Així com la proposta de convocatòria d'ajudes a les APIMA i Federacions de 2018 que serà de 300.000 mil euros.
 
Cap a un nou model d’orientació més pedagògic
L’Esborrany del Projecte sobre els serveis d’orientació educativa, social i professional ha estat un altre dels punts tractats a la Mesa. Un nou model d’orientació que pretén canviar d’un model més clínic de caràcter diagnòstic i d’identificació de les necessitats educatives dels alumnes per part dels equips d’orientació a un model més pedagògic, que no tan sols faci una diagnosi d’aquestes necessitats si no que a més pugui plantejar programes d’intervenció amb aquest tipus d’alumnat per anar millorant el seu nivell de capacitació i que li permeti assolir les competències a les que pugui arribar en funció a la seva situació.
 
Nou Model Lingüístic Escolar 
La Mesa ha tractat també avui la proposta del Model Lingüístic escolar en el que treballa la Conselleria des de l’inici de legislatura per la millora de la competència lingüística tant en les dues llengües oficials com amb la llengua estrangera partint del context multicultural dels centres educatius de les Illes i des del foment del debat pedagògic i el respecte a l’autonomia dels centres en l’elaboració dels projectes lingüístics de centre.
 
Jornades amb les AMIPAS dirigides a les famílies
Cal destacar que a proposta de la Conselleria s’ha informat de l’organització d’unes jornades amb les APIMES que es celebraran en col·laboració amb les Federacions de Pares i Mares (FAPAS) a partir del segon semestre de l’any i a cada una de les Illes.
 
La Mesa: un òrgan per tal de donar una major presència i participació a les famílies
La mesa és un òrgan col·legiat, les funcions del qual són la informació, estudi, discussió i seguiment d’aquelles qüestions que afectin qüestions pròpies del sistema educatiu de la Comunitat Autònoma, en especial sobre els avantprojectes i projectes de disposicions normatives rellevants que, en matèria educativa, elabori la Conselleria d’Educació i Universitat. Així mateix podrà proposar l’adopció de mesures sobre la millora de la qualitat de l’ensenyament i el seguiment d’aquestes.