torna

Detall de la notícia

Tràmit d'informació pública del projecte de Decret pel qual es regula la bonificació en les tarifes de serveis regulars de transport marítim interinsular per a les persones residents en la comunitat autònoma de les Illes Balears

Tràmit d'informació pública de l'esborrany del Projecte de decret pel qual es regula la bonificació en les tarifes dels serveis regulars de transport marítim interinsular per a les persones residents en la comunitat autònoma de les Illes Balears

El Govern de les Illes Balears duu a terme un procés de consulta que té per objecte conèixer l'opinió de la ciutadania sobre el text de l’esborrany de Decret pel qual es regula la bonificació en les tarifes dels serveis regulars de transport marítim interinsular per a les persones residents en la comunitat autònoma de les Illes Balears, perquè qualsevol persona pugui opinar i fer aportacions.

A l'efecte de permetre fer les aportacions, aquí podeu trobar informació sobre els motius i objectius que es volen dur a terme amb l’aprovació d’aquest decret.

Així, abans de l’aprovació de l’esborrany definitiu de Decret, podeu fer les aportacions que considereu adients sobre aquestes qüestions a través de la pàgina web de la Direcció General de Ports i Aeroports o del Portal de Participació ciutadana, de forma telemàtica, clicant en aquest enllaç  en  el termini de quinze dies hàbils des de la publicació de la consulta, o per escrit dirigit a la Direcció General de Ports i Aeroports de la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat en el mateix termini. 

Sempre que les aportacions presentades mitjançant la web incloguin la identificació de la persona o entitat que les fa, s’inclouran en l’expedient d’elaboració normativa.

La informació pública d’aquest projecte s’ha publicat al BOIB  de dia 10 de març de 2018.