torna

Detall de la notícia

Imatge 3276913

Activitat de formació: "Actualització ortogràfica i gramatical" (Eivissa i Formentera)

Arran de la publicació de la nova Gramàtica de la llengua catalana i de l’Ortografia catalana de l’Institut d’Estudis Catalans, la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat ha organitzat dos nous cursos d’actualització ortogràfica i gramatical per als docents d’Eivissa i Formentera, a fi que coneguin de primera mà la nova normativa de referència de la llengua catalana. Els cursos seran impartits pel professor de la UIB Nicolau Dols, que és membre de la Secció Filològica de l’IEC i ha col·laborat en l’elaboració de la nova gramàtica.

Cada curs consta de 20 hores, i inclou una part de formació presencial i una altra de transferència a l’aula dels coneixements adquirits. Aquesta formació va dirigida, de manera prioritària, al professorat de llengua catalana, però es pretén fer-la extensiva a tot el col·lectiu docent. La inscripció s’ha de fer a través del Portal del personal.

Calendari i horari

CEP d’Eivissa: 27 d’abril i 4 de maig (de 16 a 20 h) i 28 d’abril i 5 de maig (de 9.30 a 13.30 h).  

CEP de Formentera: 18 i 25 de maig (de 16 a 20 h) i 19 i 26 de maig (de 9.30 a 13.30 h).

Termini d’inscripció

Del 19 de març a l’11 d’abril (activitat Eivissa) i del 9 al 22 d’abril (activitat Formentera).