torna

Detall de la notícia

Informació pública del Projecte de decret sobre règim disciplinari de la funció pública de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

En data 13 de març de 2018 es va publicar al BOIB núm. 32  la Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 28 de febrer de 2018 per la qual es sotmet a informació pública el Projecte de decret pel qual es regula el règim disciplinari de la funció pública de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

L'esmentada resolució dona la possibilitat de presentar al·legacions per mitjans telemàtics a través del següent enllaç: http://participaciociutadana.caib.es