torna

Detall de la notícia

Imatge 3275961

Les proves orals de català, corresponents a la convocatòria de gener, es duran a terme els dies 17 i 19 de març

Tot i que el calendari inicial preveia que les proves orals de català de la convocatòria de gener de 2018 es farien el dissabte dia 17 de març, la Conselleria de Cultura, Participació i Esports, mitjançant la Direcció General de Política Lingüística, s’ha vist obligada a afegir una data més en el calendari, el dilluns dia 19, per poder atendre adequadament totes les persones que han de fer aquesta part de l’examen.

Cal tenir en compte que en la primera convocatòria de proves d’enguany per obtenir els certificats oficials dels nivells A2, B1, B2, C1, C2 i llenguatge administratiu (LA) hi va haver 7.910 inscripcions, xifra que suposa un 33,76 % més d’inscripció que en la convocatòria de gener de l’any passat.
 
D’acord amb el sistema d’avaluació de la Direcció General, fan la prova oral els examinands que superen la prova escrita. En aquesta convocatòria 5.853 persones es presentaren a l’examen escrit dels nivells A2, B1, B2, C1 i C2. Segons els resultats provisionals publicats el passat 16 de febrer, 2.833 persones han superat aquesta part. L’increment tan significatiu en el nombre d’inscrits s’ha vist reflectit, lògicament, en el nombre de persones que han de fer la prova oral, que ha augmentat en més de 1.200 examinands respecte de la convocatòria de proves anterior.

La variació més destacable s’ha donat en el nivell B2 (que és també el que ha presentat una xifra més elevada d’inscripció), ja que el nombre de persones que han de fer la prova oral gairebé s’ha triplicat: 326 en la convocatòria de maig de 2017 i 906 en l’actual.
 
El creixement tan elevat d’examinands i la necessitat de disposar de personal col·laborador qualificat per examinar han fet necessari distribuir les proves orals en dos dies. Així doncs, el dissabte 17 de març, al matí, es faran les proves dels nivells A2, B2 i C2, mentre que el dilluns dia 19, al capvespre, es faran les de B1 i C1.


El centre, l’hora i l’aula en què es convoca cada examinand es publicaran el 14 de març a partir de les 15 h, al tauler d’anuncis de la Direcció General de Política Lingüística i al web http://dgpoling.caib.cat. Per garantir un funcionament correcte de les proves, es recomana a totes les persones que s’han d’examinar que consultin amb antelació aquest document.