torna

Detall de la notícia

Imatge 3275955

Erasmus+ joventut en l'àmbit de l'esport

Informació sobre el programa Erasmus+ joventut a l'àmbit de l'esport.

Com redactar i presentar un projecte en el marc del programa Erasmus+ joventut a l'àmbit de l'esport.

 

A les jornades es varen dur a terme les següents activitats:

Breu repàs dels tipus de projectes subvencionables amb exemples de bones pràctiques (intercanvis juvenils, activitats de mobilitat de joves i professionals de joventut, iniciatives juvenils, voluntariats).

Cicles del projectes Erasmus+ joventut (convocatòries, preparació, execució i seguiment del projecte, justificació del projecte, pagament i termes de pagament).

Explicació del formulari de sol·licitud en línia.

Com acreditar una organització en Erasmus+ (obtenció del codi d'identificació del participant).

Com trobar socis. Eines i recursos a disposició.

I per acabar varem fer un laboratoria pràctic: Anàlisi de la meva realitat, elaboració d'una idea i confecció d'un projecte d'esport enfocat a l'àmbit de la joventut.


Objectius:

  • Promoure el programa Erasmus+ Joventut en Acció i fomentar la participació de les entitats esportives de les Illes Balears en les accions de mobilitat juvenil del programa.   
  • Proporcionar als participants informació sobre els continguts i característiques d’activitats de mobilitat internacional que permeten treballar amb la temàtica de l’esport.
  • Orientar a les entitats i joves esportistes participants perquè puguin participar en el marc del programa Erasmus+  i beneficiar-se de les seves possibilitats.
  • Donar a conèixer experiències esportives en el marc del programa.

 

Perfil dels participants:

  • Responsables, tècnics, voluntaris d’entitats esportives, treballadors de l’esport en general, que treballin amb joves entre 13 i 30 anys.
  • Joves esportistes amb interès per realitzar una activitat de mobilitat internacional amb la temàtica de l’esport en el marc del programa Erasmus+ Joventut en Acció.

 

 

 

Per qualsevol consulta podeu enviar un correu a: juanserra@esports.caib.es