torna

Detall de la notícia

Imatge 3275923

La Comissió de Toponímia acorda impulsar la creació del Nomenclàtor Georeferenciat de les Illes Balears

La Comissió de Toponímia de les Illes Balears, creada mitjançant el Decret 36/2011, de 15 d’abril, dependent de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports i amb representació de la d'Educació i Universitat i la de Territori, Energia i Mobilitat, és l’òrgan de proposta en matèria de fixació oficial dels topònims de les Illes Balears i sobre la seva integració en la cartografia oficial relativa a les Illes Balears. Aquesta tasca s’ha de dur a terme sens perjudici de les funcions que la Universitat de les Illes Balears (UIB) té atribuïdes en matèria d’assessorament lingüístic, d’acord amb l’article 35 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears. De fet, la Comissió està integrada per representats de l’Administració (Govern, consells insulars, etc.) i de la UIB.

Una de les funcions de la Comissió és, precisament, elaborar la proposta dels nomenclàtors georeferenciats de la toponímia oficial de les Illes Balears destinats a la cartografia bàsica de les Illes Balears que s’estimin necessaris; fixar els criteris per a l’ús i la representació de la toponímia en la cartografia oficial de les Illes Balears; assessorar les administracions públiques sobre la necessitat i les prioritats respecte a la recollida, l’estudi i la recuperació dels topònims propis, etc. Així mateix, té la funció d’elevar al Consell de Govern la proposta de nomenclàtors perquè l’aprovi.

En la sessió ordinària, convocada aquest dimarts per la Conselleria de Cultura, Participació i Esports, s’ha debatut i s’ha aprovat el text Proposta de creació del Nomenclàtor Georeferenciat de les Illes Balears, que han elaborat dos dels vocals de la Comissió, Eulàlia Fons, tècnica cartogràfica de Servei d’Informació Territorial de les Illes Balears (SITIBSA), i Xavier Gomila, membre de la Secció de Llengua i Literatura de l’Institut Menorquí d’Estudis (IME).

La Comissió Toponímia preveu tornar a reunir-se properament per definir els terminis i recursos humans i econòmics que són necessaris perquè el Nomenclàtor sigui, finalment, una realitat.

La reunió de la Comissió de Toponímia ha estat presidida per la directora general de Política Lingüística, Marta Fuxà, de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports.