torna

Detall de la notícia

Imatge 3275165

La nova Ordre d'Orientació i el nou concurs de mèrits per cobrir 7 places docents en camps d'aprenentatge centren la Mesa Sectorial d'Educació

La Mesa Sectorial d’Educació ha tractat avui sobre l’esborrany de l’Ordre d’orientació, que s’ha treballat amb diferents col·lectius educatius, i el nou concurs de mèrits per cobrir, en comissió de serveis, 7 places docents en camps d’aprenentatge.


La proposta de nou model d’orientació educativa, presentada per la Direcció General d’Innovació i Comunitat Educativa, recull un nou plantejament de l’orientació enfocat cap a un model d’intervenció psicopedagògic i educatiu.

En paraules del director general d’Innovació i Comunitat Educativa, Jaume Ribas, aquest canvi sorgeix de la necessitat de fer una intervenció més integral als centres educatius, que demanen poder disposar de la figura de l’orientador als centres. Ribas també ha destacat l’augment del nombre d’orientadors, un total de 40, durant aquesta legislatura, la qual cosa suposa una major presència d’aquesta figura als centres educatius de les Illes Balears.

Cap a un nou model d’orientació
L’esborrany estableix tres àmbits d’actuació: el primer nivell, d’atenció directa a l’alumnat realitzada per tot el professorat del centre; un segon nivell, d’atenció a l’alumnat realitzada pels professionals de les unitats de suport, els equips d’orientació i els departaments, i un tercer nivell, d’atenció realitzada per equips específics a qualsevol etapa educativa.

Es tracta d’un model que preveu que l’orientació es faci a totes les etapes educatives al llarg del procés d’ensenyament-aprenentatge des dels mateixos centres de manera coordinada i reforçant el paper de les famílies. L’orientador assumeix el paper d’assessor psicopedagògic i agent del canvi que requereix una intervenció des de dins.

El nou model es basa en els principis de prevenció, de desenvolupament, d’intervenció social i d’apoderament personal i social.

Estructura del nou model d’orientació
En aquest nou model s’inclouen els equips d’atenció primerenca, com a serveis de suport extern als centres d’educació infantil; les unitats d’orientació als centres educatius, que seran els equips de suport i orientació educativa i social als centres d’educació infantil i primària; els equips d’orientació educativa, com a serveis de suport extern als centres educatius; els departaments d’orientació educativa, social i professional als centres d’educació secundària, i els equips específics (EE) per a l’atenció especialitzada a l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu (equip d’altes capacitats intel·lectuals, equip d’avaluació i intervenció en les dificultats socials i de la comunicació, equip d’alteració del comportament, equip de discapacitat visual i equip de dificultats d’aprenentatge i llenguatge).

Alumnes amb necessitats especials a les Illes Balears
Actualment, hi ha 27.864 alumnes identificats com a alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE), la qual cosa representa un 17,4 % del total. D’aquests, 21.938, és a dir, el 13,7 %, són alumnes amb NESE (AC, IT, TA, TDA-H, TGL, CP/HE), mentre que 5.926, el 3,7 %, són alumnes amb NEE (RM, DM, DSV, DSA, DI, TEA, TGD-TEA, TEG, TGC, TND).

      DEA                        
ILLES AC IT TA TDA/H TGL CP_HE DI DM DSA DSV RM TEA TND TEG TGD_TEA TGC TOTAL
MALLORCA 864 3,602 5,247 2,946 1,702 3,387 1,832 307 254 87 937 729 17 319 174 162 22,566
MENORCA 59 271 720 102 104 510 168 45 32 5 99 61 1 68 19 33 2,297
EIVISSA 120 524 637 222 193 615 136 54 40 15 67 161 0 37 15 23 2,859
FORMENTERA 7 33 36 8 21 8 7 0 1 0 5 4 0 4 6 2 142
  1,050 4,430 6,640 3,278 2,020 4,520 2,143 406 327 107 1,108 955 18 428 214 220 27,864

AC altes capacitats; IT incorporació tardana, TA trastorn de l’aprenentatge; TDA/H trastorn de dèficit d’atenció / hiperactivitat; TGL trastorn greu del llenguatge; CP_HE condicions personals o història escolar amb desfasament curricular significatiu; DI discapacitat intel·lectual; DM discapacitat motora; DSA discapacitat sensorial auditiva; DSV discapacitat sensorial visual; RM retard maduratiu; TEA trastorn de l’espectre autista; TND trastorn de neurodesenvolupament; TEG trastorn emocional greu; TGD_TEA trastorn generalitzat del desenvolupament i TGC trastorn greu de conducta.

Augment dels recursos per atendre aquest alumnat
Cal destacar que al llarg d’aquesta legislatura s’ha fet un important esforç per tal d’augmentar el nombre d’orientadors a totes les Illes Balears, amb un increment de 40, 32 dels quals són per a les etapes d’educació infantil i primària.

  EOEP + OC* 2015-2016 2016-2017 2017-2018
MALLORCA 94 101 154
MENORCA 13 12,5 13.5
EIVISSA 14,5  13,5 22,5
FORMENTERA 1 1 2
TOTAL 122.5 128 154

*EOEP equip d’orientació a l’educació primària (3 a 12 anys) + orientadors al CEIP

Concurs de mèrits per cobrir les 7 places de docents en camps d’aprenentatge
A la Mesa Sectorial d’Educació també s’ha tractat avui la resolució que aprovarà, per segona vegada, la convocatòria pública per cobrir, en comissió de serveis, les places de docents en camps d’aprenentatge de les Illes Balears.

Es tracta d’una passa més per complir el compromís anunciat pel conseller d’Educació i Universitat, Martí March, de donar estabilitat i transparència a aquestes places, que eren de lliure designació. El curs passat ja es varen cobrir mitjançant convocatòria pública 6 places dels camps d’aprenentatge, que es completen amb les 7 places d’aquesta convocatòria.

La resolució, que es publicarà en el BOIB els propers dies, inclou també el barem dels mèrits necessaris perquè el cos de mestres i de professors de secundària puguin accedir a les places.
La relació de places que s’aprova és la següent: 

  • 3 places per a Mallorca -1 per al Camp d’Aprenentatge Es Palmer, a Campos, 1 per al Camp d’Aprenentatge d’Orient/Binifaldó, a Bunyola, i 1 per al Camp d’Aprenentatge de Son Ferriol, a Palma.
  • 2 per a Menorca - 2 places per al Camp d’Aprenentatge Es Pinaret, a Ciutadella.
  • 1 per a Eivissa - 1 plaça per al Camp d’Aprenentatge Sa Cala, a Sant Joan de Labritja.
  • 1 per a Formentera - 1 plaça més per al Camp d’Aprenentatge de Formentera, a Sant Francesc.

 
En el barem de mèrits es tindrà en compte l’experiència professional, la formació, les titulacions universitàries i les publicacions dels aspirants.


Aquests 7 llocs de feina es cobriran mitjançant un concurs de mèrits, un procediment que garanteix igualtat, mèrit, capacitat i transparència a tots els que es presentin.