torna

Detall de la notícia

Exàmens de COMPETÈNCIA PROFESSIONAL per a l'exercici de les activitats de transport interior i internacional de viatgers i mercaderies

Exàmens de COMPETÈNCIA PROFESSIONAL per a l'exercici de les activitats de transport interior i internacional de viatgers i mercaderies, que s'han de dur a terme a l' àmbit territorial de Mallorca i Formentera. (BOIB num 25,  de 24 de febrer de 2018).

  • Presentació instancies: De dia 20 de març a 12 de abril.
  • Mallorca: Eusebi Estada, 28. Palma
  • Formentera: Plaça de la Constitucio 1 Sant Francesc.