torna

Detall de la notícia

Tràmit d'audiència i d'informació pública de l'esborrany de l'Avantprojecte de llei del voluntariat de les Illes Balears

Aquest Avantprojecte de llei pretén adaptar la normativa autonòmica del món del voluntariat a una realitat que ha canviat de forma important, des de la publicació de la normativa de 1998. A més, aquesta regulació permetrà adaptar-se a les novetats aportades  per la normativa estatal al món de les entitats de voluntariat i de les persones voluntàries, des d’una perspectiva més general.

Podeu consultar l’esborrany de l’Avantprojecte de llei del voluntariat de les Illes Balears accedint a l’enllaç de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports.

L’anunci a través del qual se sotmet a informació pública de la ciutadania  l’esborrany inicial de l’esmentat Avantprojecte es publica en el BOIB núm. 29 de data 6 de març  de 2018).

Aquest procés participatiu estarà obert fins al dia 27 de març de 2018 (inclòs).

Les al·legacions s’han de presentar a la seu de la Direcció General de Participació i Memòria Democràtica de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports, C/ de l’Uruguai, s/n (Palma Arena), 07010  Palma, o a qualsevol dels llocs que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, i han d’anar adreçades a la Conselleria de Cultura, Participació i Esports (Direcció General de Participació i Memòria Democràtica).

Igualment s’ha habilitat la possibilitat de presentar al·legacions telemàticament, mitjançant el Portal de Participació Ciutadana del Govern de les Illes Balears. Podeu fer-ho clicant en aquest enllaç: http://www.caib.es/sites/participacio/ca/audiancia_i_informacia_pablica_en_lelaboracia_de_normativa/.

Sempre que les al·legacions presentades a través de la web incloguin la identificació de la persona o entitat que les fa, s’inclouran en l’expedient d’elaboració de la normativa.

Documents

  •  
    • Esborrany de l’Avantprojecte de llei de consultes populars i processos participatius.