torna

Detall de la notícia

Consulta pública prèvia sobre la proposta d'elaboració del Projecte de decret d'aprovació dels Estatuts de l'entitat pública empresarial Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears

La Conselleria de Cultura, Participació i Esports, a través de la Direcció General de Cultura, duu a terme un procés de consulta que té per objecte conèixer l’opinió de la ciutadania prèviament a la redacció del text perquè les persones i les organitzacions més representatives potencialment afectades per la norma futura puguin opinar i fer-hi aportacions.

A l’efecte de permetre fer les aportacions, aquí podeu trobar informació sobre:

a)   Els problemes que es pretenen solucionar amb la norma nova.

b)   La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.

c)    Objectius de la norma.

d)   Possibles solucions alternatives, regulatòries i no regulatòries.

Així, abans de la redacció del Projecte de decret d'aprovació dels Estatuts de l'entitat pública empresarial Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears, podeu fer les aportacions que considereu adients sobre aquestes qüestions a través del portal de Participació Ciutadana, de forma telemàtica, clicant en aquest enllaç, en el termini de quinze dies hàbils des de la publicació de la consulta en aquest portal, o per escrit, adreçat a la Direcció General de Cultura de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports (c. de l'Uruguai, s/n, 07010 de Palma), en el mateix termini.