torna

Detall de la notícia

Imatge 3271822

L'índex de siniestralitat de les Illes Balears el 2017 s'estabilitza en 4.970,77 punts, un 2,08% més que el 2016

Les Illes Balears han registrat un increment de la taxa de sinistralitat laboral del 2,08% el 2017, dada que confirma la tendència a l'estabilització del ritme de creixement que venia registrant aquest indicador, ja que la població activa s'ha incrementat en tots dos períodes.

Concretament l'índex de sinistralitat de l'any passat es va situar en 4.970,77 punts, que representen 2,08% més que l’any anterior (4869,35 punts). Es tracta del el menor increment dels darrers 5 anys.

El conseller de Treball, Comerç i Indústria, Iago Negueruela, que ha comparegut en roda de premsa juntament amb la directora general de Treball, Economia Social i Salut Laboral, Isabel Castro, ha expressat que "el 2017 hem vist la menor pujada de la taxa de sinistralitat, unes xifres que, no obstant això, continua essent molt altes i que requereix que seguim esforçant-nos per estabilitzarla i aconseguir que comenci a baixar ".

Sectors

Per activitats, des del 2012 el sector de la construcció ha continuat incrementant el seu índex de sinistralitat i se situa en 10.909,46, més del doble de de la taxa mitjana de la Comunitat.
El conseller ha expresat la seva enorme preocupació “per la pujada continua en el sector de la construcció, a causa de les consecuències derivades”. En aquest sentit, el conseller ha fet una crida, no sols a les administracions, sino també a les empreses de construcción perquè comencin a valorar la prevenció com un element prioritari.

 Per contra, sectors com hostaleria i serveis que tambè han vist augmentar molt la seva activitat sí que han baixat la seva accidentalitat respecte a l’any passat. La industria i l’agricultura presenten una afiliació molt menor, per la qual cosa la taxa de siniestralitat és molt més variable i no permet fer una anàlisi més profunda.

En xifres abolutes, la taxa de 4.970 punts de 2017 es va correspondre amb 19.972 accidents, una xifra molt similar a la registrada l’any anterior (18.428) i que apunta una altra vegada a la estabilització.

Temporalitat i precarietat

Cal destacar que els estudis permanents que es realitzen sobre les causes de sinistralitat han detectat que més del 40% dels accidents - sense avaluar el grau de gravetat- es produeixen en els tres primers mesos de contracte. És a dir, que la durada del contracte incideix directament en l'índex de sinistralitat, ja que s'incorre en menor formació en prevenció de riscos laborals quan el contracte és temporal i de curta durada.

Més recursos 

El titular de Treball ha explicat que, amb l'objectiu d'incrementar la prevenció, aquest any s'haurà  ampliat el nombre de tècnics en salut laboral fins arribar a 30 en els pròxims mesos, el que suposa el major esforç en mitjans humans dels últims 10 anys en aquesta matèria. També s’ha ampliat el pressupost de la Direcció General de Salut Laboral (3 milions d'euros) amb un valor proper als pressupostos de 2011, però amb la incorporació de més tècnics dels que hi havia en aquell any.

Pel que fa a inspeccions, el 2017 la Direcció General de Salut Laboral va realitzar 3.399 actuacions en materia de prevenció, que es van traduir en 614 actes d'infracció amb una proposta de sanció per import de 1.745.096 euros. El 2018 s’han planificat un 21,8% més d'inspeccions  fins a arribar a 4.142 actuacions.

Addicionalment, Negueruela ha indicat que serà presentada i aprovada en el present període de sessions parlamentàries la Llei de promoció de la seguretat i salut laboral que, entre altres qüestions, preveu la creació de l'Institut Balear de la Seguretat i Salut Laboral (IBASSAL), un organisme autònom impulsat des de les conselleries de Treball i de Salut que permetrà coordinar millor les actuacions del Govern en matèria de prevenció, amb l'objectiu primordial de reduir el nombre d'accidents laborals. D'aquesta manera, les Illes Balears comptaran amb un instrument que li permetrà adaptar-se millor al seu entorn pel que fa a riscos laborals, ja que és de les poques comunitats autònomes que encara no compten amb un institut d'aquestes característiques.