torna

Detall de la notícia

Imatge 3262327

L'esborrany de convocatòria d'oposicions docents de 2018 ha passat avui per la Mesa Sectorial d'Educació

La Mesa Sectorial d’Educació ha tractat avui l’esborrany de la convocatòria d’oposicions docents per al 2018. Aquest document, s’ha tractat prèviament en meses tècniques i es va trametre als sindicats per a que en poguessin fer aportacions, s’ha elaborat partint de l’experiència de les oposicions convocades l’any passat i amb l’esperit de millorar el procés el màxim possible per als opositors.

La directora general de Personal Docent, Rafaela Sánchez, ha explicat en acabar la reunió que “vàrem tenir una mesa tècnica a la que es va fer una valoració de les modificacions del Reial Decret de les oposicions del Ministeri i va quedar clar que no ens agrada ni a nosaltres ni al sindicats però és el que hem d’aplicar, encara que estam tots d’acord en que s’hauria de canviar el model d’oposició. El resultat de la mesa tècnica, amb bona part de les aportacions que es varen fer, és el que s’ha tractat a la mesa d’avui.” Sánchez ha afegir que “el que hem intentat en la nostra proposta és afavorir al màxim a l’opositor en els marges limitats que ens deixa la normativa del ministeri: més temps per fer les proves, fer-les en dos dies, més temps per defensar la part que demostra millor el que és un docent a l’aula (la part corresponent a didàctica i programació) i la primera part, la més relacionada amb el temari deixar-la en mans del tribunal, de manera anònima, que pensam que ajuda als opositors”.

Entre les novetats més destacades del document destaquen:

-          Les dues parts de la primera prova de la fase d’oposició seran anònimes i es faran en dies diferents.  A més s’ha eliminat la lectura pública.

-          El canal de comunicació dels tribunals serà a través de l’aplicació informàtica de Gestió d’Oposicions Docents. Mitjançant la pàgina web es podrà accedir a les llistes amb les qualificacions de les diferents proves.

-          Es permetrà l’ús d’aparells electrònics per l’exposició de la unitat didàctica.

-          Seguint la línia de la majoria de les comunitats autònomes, les reclamacions es podran fer tant al final de la fase d’oposició com al final de la fase de concurs (mèrits), a més de la possibilitat de presentar recurs d’alçada.

A més, també s’inclouen les modificacions derivades dels canvis del Reial Decret del Ministeri:

-          Es modifiquen el nombre de temes que entren al sorteig, de manera que es passa de 2 a 3 per a les proves de 0 a 25 temes (pràcticament totes les de Primària), de 3 a 4 per a les proves de 26 a 50 temes i de 4 a 5 per a les de més de 51 temes (pràcticament totes les de secundària)

-          Modificació de la ponderació. La fase d’oposició era de 2/3 i la de concurs d’1/3 mentre que ara serà de 60% d’oposició i 40% de concurs.

-          Es modifiquen els punts per experiència laboral prèvia a l’ensenyament públic ja que es passa dels 5 als 7 punts amb un màxim de 10 anys treballats.

Es preveu que la convocatòria d’oposicions es pugui publicar a principis de març.

Cal recordar que el procés que s’aplica a Balears és de concurs oposició i ve marcat per la normativa estatal. S’estableixen dues proves per la part d’oposició i cada una d’elles compta amb dues parts:

-          Fase oposició:

 • Primera prova:
  • Tema (Nou: modificat el nombre de temes i anònim)
  • Pràctica
 • Segona prova:
  • Programació didàctica
  • Unitat didàctica (Nou: aparells electrònics a l’exposició no a la preparació)

(Nou: possibilitat de reclamació en aquest punt)

-          Fase concurs:

 • Presentació de mèrits

(Nou: possibilitat de reclamació en aquest punt)