torna

Detall de la notícia

Nou tràmit de sol·licitud del certificat d'empresa manipuladora de gasos fluorats

La Direcció General de Política Industrial posa en marxa dia 09 de març el tràmit d’inscripció d’empreses manipuladores de gasos fluorats, en aplicació del Reial decret 115/2017, de 17 de febrer, pel qual es regulen la comercialització i la manipulació de gasos fluorats i equips basats en aquests, així com la certificació dels professionals que els utilitzen, i pel qual s’estableixen els requisits tècnics per a les instal·lacions que exerceixin activitats que emetin gasos fluorats,

Aquest tràmit afecta a les empreses habilitades en instal·lacions frigorífiques, tèrmiques en edificis i contra incendis que manipulin sistemes que contenguin gasos fluorats d’efecte hivernacle. Igualment afecta a les empreses d’alta tensió habilitades per a la manipulació dels commutadors elèctrics fixos que contenguin gasos fluorats i als tallers de reparació de vehicles que manipulin els sistemes de refrigeració del vehicle destinat al confort tèrmic de les persones.

Aquest tràmit no afecta a les entitats formadores en matèria de gasos fluorats.

 

Registre

 Sol·licitud de certificat d’empresa manipuladora de gasos fluorats (049)