torna

Detall de la notícia

Imatge 3258986

Jornades: la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic

L’EBAP i la Junta Consultiva de Contractació Administrativa organitzen conjuntament dues jornades destinades a la formació del personal de la CAIB i del sector públic instrumental que tengui funcions relacionades amb la contractació
administrativa en el sector públic.

Ponents:
Silvia Díez Sastre. Universitat Autònoma de Madrid
María Asunción Sanmartín Mora. Junta Consultiva de Contratació Administrativa de la Comunitat Autònoma d’Aragó

Inscripció: del 21 al 28 de febrer
Grups: A1 / A2 / C1 / C2
Nivells: 1-6
Dates: 21 i 22 de març de 2018
Horari: de 9.00 a 14.00 h (recepció d'assistents a les 8.30 h)
Lloc: Auditori del ParcBit

Per a més informació, consultau el document adjunt.

El personal de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el personal del sector públic instrumental amb accés al Portal de Serveis al Personal han de tramitar les sol·licituds per aquest mitjà.

El personal sense accés al Portal de Serveis al Personal pot tramitar les sol·licituds des d'aquí .