torna

Detall de la notícia

Imatge 3252590

La Comissió Europea accepta que les Comunitats Autònomes reticents a les gasolineres sense personal puguin presentar al·legacions

El director general de Consum, Francesc Dalmau, es va reunir ahir amb representants de DG Grow de la Comissió Europea i els va exposar l’impacte que tendrà a les Illes Balears l’aprovació de la normativa europea que autoritza la instal·lació de gasolineres sense personal.

La resposta de la Comissió va ser mantenir un diàleg obert amb les comunitats autònomes espanyoles afectades per l’aprovació de la Directiva recent. En aquest sentit, la Comissió ha convidat els representants autonòmics a presentar al·legacions per estudiar el cas espanyol.

La Direcció General de Consum exigeix la defensa dels interessos dels consumidors seguint els criteris de seguretat, accessibilitat i estabilitat en els llocs de feina.  “Per a nosaltres és important el diàleg amb les comunitats autònomes per part de la Comissió Europea”, va assegurar Dalmau.
 
La Direcció General de Consum enviarà les al·legacions i explicarà les singularitats de les Illes Balears.

El director de Consum es tornarà a reunir amb la patronal i els sindicats més representatius del sector de les gasolineres, per informar-los del desenvolupament de la reunió a Brussel·les.

Cal assenyalar que la Unió Europea va aprovar recentment una directiva, que el Govern espanyol va incorporar a l’ordenament jurídic el mes de desembre passat, que permet la instal·lació de gasolineres no ateses (sense personal).

Aquesta norma, contrària al Decret 31/2015, de 8 de maig, pel qual es regulen els drets dels consumidors i usuaris davant de l’activitat de venda al públic a la menuda de gasolines i gasoils d’automoció en el territori de les Illes Balears, deixa en una situació de desprotecció total els consumidors de Balears, quant a la seguretat de les persones i de determinats col·lectius amb dificultats de mobilitat, i amenaça ser un risc per als treballadors actuals i per als llocs de feina futurs.

L'article 7 del Decret, que fa referència a la necessitat de tenir personal a les gasolineres, està actualment suspès per sentència del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, tot i que aquesta sentència es va recórrer al Tribunal Suprem, que ha admès a tràmit el recurs de cassació.