torna

Detall de la notícia

Consulta prèvia a l'elaboració d'un projecte de decret de terminis màxims de resposta a l'atenció sanitària especialitzada programada i no urgent al Servei de Salut de les Illes Balears

La Conselleria de Salut, a través de la Direcció General de Planificació, Avaluació i Farmàcia, du a terme un procés de consulta que té per objecte conèixer l’opinió de la ciutadania abans de la redacció del text, perquè les persones i les organitzacions més representatives potencialment afectades per la norma futura puguin opinar i fer-hi aportacions.
A l’efecte de permetre fer les aportacions, aquí podeu trobar informació sobre:

a)   Els problemes que es pretenen solucionar amb la norma nova.
b)   La necessitat i oportunitat d’aprovar-la.
c)   Els objectius de la norma.
d)   Les possibles solucions alternatives, regulatòries i no regulatòries.

Així, abans de la redacció del projecte de decret de terminis màxims de resposta a l’atenció sanitària especialitzada programada i no urgent al Servei de Salut de les Illes Balears, podeu fer les aportacions que considereu oportunes sobre aquestes qüestions a través del portal de Participació Ciutadana, de forma telemàtica, clicant en aquest enllaç, en el termini de quinze dies hàbils des de la publicació de la consulta en aquest portal, o per escrit adreçat a la Direcció General de Planificació, Avaluació i Farmàcia de la Conselleria de Salut (c. de Jesús, 38 A, 07010 de Palma), en el mateix termini.