torna

Detall de la notícia

Imatge 3252499

El centre integrat d'FP de Ciutadella acollirà tota la formació d'Hoteleria i turisme de Menorca

La presidenta de les Illes Balears, Francina Armengol, acompanyada pel conseller d’Educació i Universitat, Martí March; pel conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Marc Pons, i pels directors generals de Planificació, Ordenació i Centres i de Formació Professional i Formació del Professorat, Antoni Morante i Maria Alorda, ha assistit a la presentació de l’avantprojecte del nou centre integrat de Formació Professional a l’antiga Estació Marítima de Ciutadella. Aquest projecte suposarà una inversió de més de tres milions d’euros (3.190.493€).

La presidenta ha ressaltat el treball conjunt que s'està duent a terme entre les conselleries d'Educació i de Treball per potenciar la formació professional «i som conscients que per fer-ho també necessitam infraestructures», ha indicat. Així mateix, ha destacat «l'aposta ferma» que fa el Govern «per l'educació i per la formació professional».

Un centre integrat de Formació Professional permet integrar tota l’oferta formativa existent d’una mateixa família professional, en aquest cas, la d’Hoteleria i turisme, ja sigui reglada, ocupacional o formació permanent, i condueix a obtenir títols de formació professional o certificats de professionalitat. Així, el centre desenvoluparà cicles d’FP inicial, cursos d’FP per a l’ocupació i acreditacions professionals de la família professional d’Hoteleria i turisme. Per això, la formació que actualment es fa a l’IES Maria Àngels Cardona passarà a impartir-se en aquest nou centre.

El projecte presentat amplia les possibilitats de l’oferta d’aquesta família professional a Menorca, ja que preveu espais i equipaments més complets dels que es disposa actualment a l’IES. S’estableix la possibilitat que es puguin impartir cicles formatius de la mateixa família que en el present curs escolar no s’imparteixen i fins i tot altres que mai s’han implantat a Menorca, a més d’obrir les portes a noves famílies professionals com la d’Indústries alimentàries amb la possibilitat d’oferir cicles de Forneria, Rebosteria i Pastisseria, entre d’altres.

Actualment, l’IES Maria Àngels Cardona ofereix 5 cicles formatius de la família professional d’Hoteleria i turisme. Hi ha 71 alumnes matriculats a primer curs i 55 a segon, la qual cosa fa un total de 126 alumnes. Els cicles que s’ofereixen al centre són:

- FP bàsica de Cuina i restauració

- Cicles formatius de grau mitjà de: Cuina i gastronomia i de Serveis en restauració

- Cicles formatius de grau superior de: Guia, informacions i assistències turístiques(nou del curs actual) i Direcció de cuina.

A més, l’IES Maria Àngels Cardona imparteix els següents certificats de professionalitat de la família professional d’Hoteleria i turisme: Operacions bàsiques de restaurant i bar; Operacions bàsiques de pastisseria; Operacions bàsiques de cuina;Cuina; Serveis de bar i cafeteria, i Operacions bàsiques de pisos en allotjaments.

El nou centre

L'edifici de l'antiga estació marítima de Ciutadella consta de tres plantes: planta semisoterrani, amb accés des del Passeig del Port (façana Sud); planta primera, amb accés des del Passeig del Port (façana Oest); i planta segona, amb accés a peu pla des del Camí de sa Farola. La superfície construïda total de l'edifici és de 1.982,34 m².

Donades les característiques morfològiques de l'edifici, amb accessos des del carrer als tres nivells existents, i les necessitats d'espais i circulacions internes i externes dels diferents cicles formatius, es planteja ubicar els espais administratius i les aules tipus a la planta segona i els tallers a la planta primera.

El nombre de places previstes és de 320 alumnes encara que l'ocupació màxima simultània prevista és inferior perquè hi ha aules i tallers compartits entre els diferents cicles formatius.

A la planta segona s'ubiquen totes les aules polivalents, la biblioteca, els tallers del cicle de Gestió d'allotjaments turístics i del de Guia, informació i assistència turístiques, i el taller de Cafeteria, els espais administratius del centre, el magatzem general del centre i nuclis de banys d'alumnes, professors i personal no docent, així com un bany adaptat.

A la planta primera s'ubiquen els grans tallers dels cicles formatius de la família d'Hoteleria i Turisme així com també l'aula de tasts. A aquesta planta també s'ubiquen els magatzems d'aquests tallers, els vestuaris d'alumnes, un bany de professors i un segon bany adaptat.

L'accés principal al centre serà des del vestíbul de la planta segona a través del Carrer de sa Farola. A planta primera es disposarà d'un accés directe per a públic que vulgui dinar al Taller de Restaurant i d'un accés de mercaderies connectat amb els magatzems del taller de cuina. A la planta segona hi haurà un accés directe també al magatzem general del centre.

Des del Passeig del Port es podrà accedir a través d'escales exteriors a les terrasses de l'Aula de Tasts en planta primera i del Taller de Cafeteria en planta segona.