torna

Detall de la notícia

Imatge 3251689

Educació envia als sindicats l'esborrany de convocatòria d'oposicions docents de 2018

La Direcció General de Personal Docent ha tramès avui als sindicats educatius l’esborrany de la convocatòria d’oposicions docents per al 2018. Aquest document, que es tractarà a la mesa tècnica i a la mesa sectorial d’Educació, amb l’objectiu d’incorporar les aportacions dels representants sindicals, s’ha elaborat partint de l’experiència de les oposicions convocades l’any passat i amb l’esperit de millorar el procés el màxim possible per als opositors.

Entre les novetats més destacades del document destaquen:

- Les dues parts de la primera prova de la fase d’oposició seran anònimes i es faran el mateix dia (excepte per a aquelles especialitats que requereixin la demostració d’habilitats instrumentals o tècniques, com per exemple, les places d’especialitats musicals). Això és possible perquè s’ha eliminat la lectura pública.

- El canal de comunicació dels tribunals serà a través de l’aplicació informàtica de Gestió d’Oposicions Docents. Mitjançant la pàgina web es podrà accedir a les llistes amb les qualificacions de les diferents proves.

- Es permetrà l’ús d’aparells electrònics per l’exposició de la unitat didàctica.

- Seguint la línia de la majoria de les comunitats autònomes, les reclamacions es podran fer tant al final de la fase d’oposició com al final de la fase de concurs (mèrits), a més de la possibilitat de presentar recurs d’alçada.

A més, també s’inclouen les modificacions derivades dels canvis del Reial Decret del Ministeri:

- Es modifiquen el nombre de temes que entren al sorteig, de manera que es passa de 2 a 3 per a les proves de 0 a 25 temes (pràcticament totes les de Primària), de 3 a 4 per a les proves de 26 a 50 temes i de 4 a 5 per a les de més de 51 temes (pràcticament totes les de secundària)

- Modificació de la ponderació. La fase d’oposició era de 2/3 i la de concurs d’1/3 mentre que ara serà de 60% d’oposició i 40% de concurs.

- Es modifiquen els punts per experiència laboral prèvia a l’ensenyament públic ja que es passa dels 5 als 7 punts amb un màxim de 10 anys treballats.

Es preveu que la convocatòria d’oposicions es pugui publicar a principis de març.

Cal recordar que el procés que s’aplica a Balears és de concurs oposició i ve marcat per la normativa estatal. S’estableixen dues proves per la part d’oposició i cada una d’elles compta amb dues parts:

Fase oposició:

 • Primera prova:
  • Tema (Nou: modificat el nombre de temes i anònim)
  • Pràctica
 • Segona prova:
  • Programació didàctica
  • Unitat didàctica (Nou: aparells electrònics a l’exposició no a la “tancada”)

(Nou: possibilitat de reclamació en aquest punt)

Fase concurs:

 • Presentació de mèrits

(Nou: possibilitat de reclamació en aquest punt)