torna

Detall de la notícia

El Govern destina 3 milions d'euros a les 'Beques d'Èxit' per a uns 1.800 joves

El Consell de Govern ha autoritzat una inversió de 3 milions d’euros per finançar la convocatòria del programa SOIB Jove – Beques d’Èxit, destinat a persones desocupades d’entre 16 i 29 anys que reprenguin i acabin amb aprofitament els estudis a través de cicles de formació professional, que iniciïn cursos de segon, tercer o quart d’educació secundària per a persones adultes (ESPA), o que vulguin tornar-se a qualificar mitjançant accions formatives de l’àmbit laboral finançades pel SOIB. Aquesta darrera opció es presenta per primera vegada i complementa les altres dues línies.

El Govern preveu que, amb aquestes beques, impulsades per les conselleries de Treball, Comerç i Indústria, a través del SOIB, i d’Educació i Universitat, per mitjà de la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat, s’arribi a més de 1.800 beneficiaris.

Entre els objectius del programa, inclosos en el marc de l’Estratègia Balear de la Formació Professional per a l’Ocupació i el Pla d’Ocupació de les Illes Balears 2017–2020, s’hi troba augmentar la probabilitat de finalitzar amb èxit aquests estudis, alhora que es redueix l’abandonament de la formació per causes econòmiques. Així mateix, el programa respon a la principal mancança de bona part de les persones desocupades per incorporar-se al mercat laboral, que és la falta de formació o una formació incompleta. Tota la formació s’impartirà als 18 CEPA que la Conselleria d’Educació i Universitat té distribuïts arreu del territori.

La formació professional per a l’ocupació
La tercera edició de SOIB Jove – Beques d’Èxit preveu un nou programa de beques enfocat a la requalificació dels alumnes, a diferència dels programes de retorn a la formació ja consolidats.

Aquest programa s’adreça als joves d’entre 16 i 29 anys, i està enfocat a assolir una incorporació més immediata al mercat laboral. La previsió per al curs 2018-2019 és arribar a 1.143 alumnes, mentre que l’import de la beca dependrà de la durada de cada curs, amb una ajuda prevista de 420 € per mes d’estudi.

Podran sol•licitar l’ajuda les persones que cursin formació professional per a l’ocupació (certificats de professionalitat) des de l’1 de gener de 2018 fins al 30 de setembre de 2019.

Programes «Segona oportunitat» per a l’ESPA i l’FP
Aquestes iniciatives s’adrecen a joves desocupats de 18 a 29 anys, i tenen com a finalitats que aquest col•lectiu torni al sistema educatiu i permetre als joves aturats acabar l’ESPA o cursar cicles d’FP presencial de grau mitjà o de grau superior sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, així com continuar els seus estudis. Els joves desocupats podran accedir a cursos de segon, tercer i quart d’ESPA, cadascun dels quals s’impartiran durant un quadrimestre a través dels centres d’educació de persones adultes (CEPA), en dues convocatòries previstes per als mesos d’octubre i febrer. En el cas dels alumnes de cicles d’FP presencial, podran accedir al curs acadèmic que els correspongui en els períodes de matrícula ordinaris. Per tal de dur a terme aquest programa, el SOIB impulsa el projecte SOIB Jove, i hi aporta un total de 2,5 milions d’euros, cofinançats pel Fons Social Europeu, a través del Programa de Garantia Juvenil.

La principal novetat destacable, enfocada a motivar la formació per a l’ocupació, és la dotació de beques d’èxit adreçades als alumnes que superin el curs. El programa està dissenyat per oferir un incentiu addicional per retornar al sistema formatiu i finalitzar els estudis amb un resultat favorable.

Per poder accedir als ajuts del programa SOIB Jove – Beques d’Èxit, els joves han d’estar inscrits en el SOIB com a demandants d’ocupació i al Programa de Garantia Juvenil. A més, també s’han d’haver matriculat als estudis d’ESO a través d’una escola d’adults o als estudis de formació professional presencial a un centre d’FP.