torna

Detall de la notícia

Imatge 3246590

La Conselleria de Cultura signa la compra de Sa Trinxa, el tercer immoble necessari per al Centre Internacional de Fotografia Toni Catany

La Conselleria de Cultura, Participació i Esports i la d’Hisenda i Administracions Públiques han signat davant notari la compravenda de l’immoble ubicat al carrer del Convent, 33 de Llucmajor, conegut com Sa Trinxa, amb la finalitat que sigui el tercer edifici,  entre les cases dels fotògrafs llucmajorers Toni Catany i Tomàs Monserrat, necessari per a la construcció de la futura seu del centre Internacional de Fotografia Toni Catany. El preu de l’adquisició és de 130.009 €, que es paguen amb els 4,3 milions d’euros que Fundatur va donar al Govern per impulsar el centre.

 
El 2 de novembre de 2017 va tenir entrada a la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques l’ofici de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports a efecte d’iniciar l’expedient de compravenda de l’immoble, una casa corral de setanta-cinc metres quadrats, i el 22 de gener de 2018 es va signar la Resolució d’inici de l’expedient.
 
Aquesta nova adquisició era necessària per construir el futur centre artístic, agrupant la casa natal de Catany i que va donar la Fundació Toni Catany al Govern de les Illes Balears, i l’habitatge confrontant de Tomàs Monserrat, cedida gratuïtament per part del Consell de Mallorca.
 
L'adquisició d'aquest tercer habitatge és amb caràcter de béns patrimonials, de domini públic, adscrit a la Conselleria de Cultura, Participació i Esports.