torna

Detall de la notícia

Imatge 3246070

Més d'un centenar de professors participaren a la Jornada sobre l'ensenyament i l'aprenentatge de les matemàtiques

El conseller d’Educació i Universitat, Martí March, acompanyat del cap del Departament d’Inspecció Educativa, Antoni Arbós, el director general de Planificació, Ordenació i Centres, Antoni Morante, i la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat, Maria F. Alorda, va inaugurar el passat divendres la Jornada sobre l’ensenyament i l’aprenentatge de les matemàtiques, en què hi varen participar els caps dels departaments de matemàtiques dels centres de secundària de Balears. Aquesta iniciativa, emmarcada en el Pla per a l’èxit educatiu de la Conselleria d’Educació i Universitat, va ser organitzada pel Departament d’Inspecció Educativa en col·laboració amb la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres i la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat.
L’objectiu de la jornada era tractar els factors que incideixen directament o indirectament sobre com s’aprenen les matemàtiques, com s’avaluen, quines són les majors dificultats per millorar els resultats i les innovacions possibles a l’aula, entre d’altres temes.

El director general de Planificació, Ordenació i Centres, Antoni Morante, va assenyalar que “fa temps que es constaten que els resultats en matemàtiques són inferiors a la mitjana malgrat l’evolució positiva detectada en els darrers cursos, una qüestió que no és exclusiva de les Illes Balears sinó que es produeix a tot l’Estat i que és un problema històric”. Morante va afegir que “la jornada va sorgir arran dels resultats dels estudis de l’IAQSE en matemàtiques i varen considerar que era convenient convocar tots els caps de matemàtiques, principalment de secundària, dels centres públics, i un professor de matemàtiques de cada centre concertat per donar una sèrie d’elements, tant de tipus formatius com de reflexió i debat amb el professorat, per veure de quina manera podem millorar l’ensenyament de les matemàtiques”.
Per la seva part, la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat, Maria F. Alorda, va destacar que des de la seva direcció general “en aquest curs escolar ja s’ha iniciat la formació tant en centres com intercentres per millorar aquesta competència i millorar els resultats, fent que es pugui assolir una visió diferent de les matemàtiques per part dels alumnes”. Alorda va afegir que “a la llarga aquests coneixements cientificotecnològics seran necessaris per a qualsevol feina i que, per tant, no és tan sols que Educació necessiti millorar aquests resultats sinó que aquesta visió de les matemàtiques i del món científic és molt necessària”.

La jornada va comptar amb les ponències de Cecilia Calvo (“Consideracions sobre l’ensenyament de les matemàtiques a l’ESO) i la que feren conjuntament Josep Lluís Pol i Daniel Ruíz (“La importància dels processos en l’ensenyament de les matemàtiques”). A més, es varen presentar l’informe de l’IAQSE sobre els resultats acadèmics de matemàtiques a l’ESO i el pla de formació per a l’ensenyament de les matemàtiques, presentació que anà a càrrec de Maria F. Alorda. També hi va haver una taula rodona que sota el títol de “Com podem millorar l’aprenentatge de les matemàtiques a l’educació secundària?” va moderar Antoni Morante i que comptà amb la participació dels docents Maria Dolors Carbonell (IES Madina Mayurqa), Juan Vicente Riera (IES Bendinat), Joana Rosselló (IES Ramon Llull), Cristina Olivares (IES Antoni Maura) i Miquel Siquier (CC Sant Josep Obrer). 

Per poder continuar d’una manera més participativa amb el debat d’aquesta primera jornada, els participants varen ser convidats a participar d’una nova formació que tendrà lloc el proper mes de març.