torna

Detall de la notícia

Imatge 3244956

Més d'un centenar de professors participen de la Jornada sobre l'ensenyament i l'aprenentatge de les matemàtiques

El conseller d'Educació i Universitat, Martí March acompanyat del cap d’Inspecció Educativa, Antoni Arbòs, el director general de Planificació, Ordenació i Centres, Antoni Morante i de la directora de Formació Professional i Formació del Professorat, Maria Alorda ha inaugurat avui dematí la Jornada sobre l'ensenyament i l'aprenentatge de les matemàtiques a la que hi participen els caps de departament de matemàtiques dels centres de Secundària de Balears. Aquesta iniciativa s'emmarca en el Pla per a l'èxit educatiu de la Conselleria d'Educació i Universitat, i ha estat organitzada pel Departament d'Inspecció Educativa en col•laboració amb la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres i amb la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat.

L'objectiu de la jornada és tractar els factors que incideixen directament o indirectament sobre com s'aprenen les matemàtiques, com s'avaluen, quines són les majors dificultats per millorar els resultats, les innovacions possibles a l'aula, entre d'altres temes.

El director general de Planificació, Ordenació i Centres, Antoni Morante ha senyalat que "fa temps que es constaten que els resultats en matemàtiques són inferiors a la mitjana malgrat l’evolució positiva detectada als darrers cursos. Una qüestió que no és exclusiva de les Illes Balears sinó que es produeix a tot l’Estat i que és un problema històric". Morante ha afegit que "la jornada va sorgir arrel dels resultats dels estudis de l’IAQSE en matemàtiques i varen considerar que era convenient convocar a tots els caps de matemàtiques principalment de secundària dels centres públics, i a un professor de matemàtiques de cada centre concertat, per donar una sèrie d’elements tant de tipus formatius com de reflexió i debat amb el professorat per veure de quina manera podem millorar l’ensenyament de les matemàtiques".

Per la seva part, la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat, Maria Alorda ha destacat que des del seu departament que "en aquest curs escolar ja s'ha iniciat la formació tant en centres com intercentres per millorar aquesta competència i millorar els resultats, fent que es pugui assolir una visió diferent de les matemàtiques per part dels alumnes". Alorda ha afegit que "a la llarga aquests coneixements científics-tecnològics seran necessaris per a qualsevol feina i que, per tant, no és tan sols que Educació necessiti millorar aquests resultats si no que aquesta visió de les matemàtiques i del món científic és molt necessària".

La Jornada ha comptat amb les ponències de Cecilia Calvo Pesce, Josep Lluís Pol i Daniel Ruíz. A més, s'han respassat els resultats de Matemàtiques de Balears amb l'IAQSE, s'ha repassat l'oferta formativa i una taula rodona amb professors de matemàtiques.

Els participants d’aquesta primera jornada estan convidats a participar d’una nova formació el proper mes de març que té com objectiu continuar amb el debat iniciat avui d’una manera més participativa.