torna

Detall de la notícia

Consulta pública prèvia a la redacció del Projecte de decret pel qual es regula la Comissió contra la Violència a l'Esport de les Illes Balears.

El Govern de les Illes Balears duu a terme un procés de consulta que té per objecte conèixer l’opinió de la ciutadania prèviament a la redacció del text perquè les persones i les organitzacions més representatives potencialment afectades per la norma futura puguin opinar i fer aportacions.

A l’efecte de permetre fer les aportacions, aquí podeu trobar informació sobre:

a. Els problemes que es pretenen solucionar amb la norma nova.

b. La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.

c. Objectius de la norma.

d. Possibles solucions alternatives, regulatòries i no regulatòries.

 

Així, abans de la redacció del Projecte de decret pel qual es regula la Comissió contra la Violència a l'Esport de les Illes Balears, podeu fer les aportacions que considereu adients sobre aquestes qüestions a través del Portal de Participació Ciutadana, de forma telemàtica, clicant en aquest enllaç, en el termini de quinze dies hàbils des de la publicació de la consulta en aquest Portal, o per escrit dirigit a la Direcció General d'Esports i Joventut de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports, carrer de l’Uruguai, s/n (Palma Arena), 07010 Palma, en el mateix termini.