torna

Detall de la notícia

El Tribunal Suprem desestima el recurs de la promotora Unibail Rodamco contra la denegació de la llicència autonòmica de gran centre comercial a Ses Fontanelles

La Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem ha desestimat el recurs de casació que la promotora Unibail Rodamco Palma S.L.U. havia interposat contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia les Illes Balears, que desestimava igualment el recurs de la promotora contra la resolució del Govern de les Illes Balears. Aquesta resolució  va denegar la sol·licitud de llicència autonómica de gran establiment comercial per a la implantació d’un gran centre a Ses Fontanelles, en el municipi de Palma.

El Govern de les Illes Balears celebra aquesta sentència del Tribunal Suprem, que acaba amb la via judicial en contra de la seva resolució i que li dóna la raó en la denegació de la sol·licitud, atès que els terrenys on es pretenia implantar el gran centre comercial no tenien el caràcter ni la condició de sòl urbà consolidat, i no disposaven encara com a mínim dels serveis urbanístics  bàsics que exigeix la Llei.