torna

Detall de la notícia

Monitor de Productivitat i Competitivitat

 En aquest apartat trobareu els indicadors microeconòmics i macroeconòmics de productivitat, així com, de l'evolució de l'IPC