torna

Detall de la notícia

Imatge 3234128

Convocatòria del Programa d'Auxiliars de Conversa per al curs 2018-2019. NOVETAT - Llistat definitiu de la puntuació obtinguda pels centres

Avui s’ha publicat la Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat per la qual es convoquen els centres educatius de nivells no universitaris sostinguts amb fons públics de les Illes Balears a participar en el Programa d’Auxiliars de Conversa del curs 2018-2019.

Aquesta Resolució té per objecte convocar tots els centres educatius de nivells no universitaris sostinguts amb fons públics de les Illes Balears a participar en el Programa d’Auxiliars de Conversa el curs escolar 2018-2019 i establir el procediment corresponent, amb la finalitat que els centres puguin disposar d’auxiliars de conversa que ajudin a millorar les competències lingüístiques dels alumnes en anglès, francès i alemany, i afavorir un coneixement millor de les cultures i formes de vida dels països d’origen, com a factor que incrementa la motivació en l’aprenentatge de les llengües.

Els auxiliars de conversa amb què es doten els centres s’engloben en dos grans grups:

  • Auxiliars de conversa del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport: són seleccionats, gestionats i finançats directament pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.
  • Auxiliars de conversa de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears: són seleccionats pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport i gestionats i finançats directament per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

El període de l’estada de l’auxiliar de conversa és el comprès entre l’1 d’octubre de 2018 i el 31 de maig de 2019. En aquest sentit, l’horari de l’auxiliar és de dotze hores setmanals, onze de les quals han de ser d’atenció directa als alumnes i una de coordinació amb l’equip docent.

Els centres interessats a participar en aquesta convocatòria han d’emplenar el formulari de sol·licitud segons el model que figura a l’Annex 1. Juntament amb la sol·licitud degudament emplenada, segellada i signada pel director/a o el titular del centre educatiu, cada centre també ha de presentar el compromís de participació en el Programa d’Auxiliars de Conversa (Annex 2).

El darrer dia per presentar les sol·licituds per a aquesta convocatòria és el dia 9 de març de 2018.

Documents