torna

Detall de la notícia

Imatge 3229246

Més de 3.300 alumnes de les Illes s'han inscrit al programa d'escoles oficials d'idiomes als centres de secundària (EOIES)

La Conselleria d’Educació i Universitat consolida el pla de col·laboració entre les escoles oficials d’idiomes i l’ensenyament secundari (EOIES) amb més de 3.300 alumnes de 86 centres públics i concertats de les Illes Balears inscrits als idiomes anglès, alemany o francès aquest curs 2017-2018.

Aquesta iniciativa permet als 3.340 alumnes inscrits al pla EOIES cursar les matèries de llengües estrangeres als seus propis centres, sense cap càrrega lectiva afegida i de forma gratuïta. Una vegada es matriculin, poden presentar-se a les proves oficials de les escoles oficials d’idiomes (EOI) de les Illes Balears i obtenir així un títol oficial dels nivells bàsic 1 i 2, intermedi 1 i 2 o avançat 1 i 2 dels idiomes anglès, alemany o francès pagant tan sols la taxa de l’examen, que és de 22,5 euros. Les proves es fan a les escoles oficials d’idiomes en dues convocatòries: una d’ordinària, que es fa entre els mesos de maig i juny, i una d’extraordinària, el mes de setembre.

Un pla en què cada any s’incrementa el nombre d’alumnes i de centres participants

El pla es va posar en marxa el curs 2012-2013 i va arribar a totes les illes el 2014-2015, amb un destacat augment del nombre de centres i alumnes inscrits durant el curs passat. Per al curs 2017-2018 es manté la tendència a l’alça, amb un increment de més de 130 alumnes inscrits i 8 centres més que participen en el projecte. En total, hi participen 3.340 alumnes de 4t d’ESO i de 1r i 2n de batxillerat de 86 centres públics i concertats de les Illes Balears.

En xifres, dels 3.340 alumnes de les Balears inscrits aquest curs, 2.715 són d’anglès, enfront dels 2.601 de l’any passat (+3%), malgrat que l’increment més important es constata a l’alemany, que passa dels 400 alumnes del curs passat als 508 inscrits (+27 %) d’aquest curs. Finalment, el nombre d’alumnes de francès baixa dels 185 del curs 2016-2017 als 117 inscrits de l’actual (-36 %).

Per illes, el curs 2017-2018 estan inscrits a anglès 1.992 alumnes de Mallorca, 264 d’Eivissa, 23 de Formentera i 436 de Menorca. En el cas de l’alemany, a Mallorca hi participen 460 alumnes i a Menorca, 48. Pel que fa al francès, hi ha 94 inscrits a Mallorca i 23 a Menorca.

Aquests més de 3.300 alumnes inscrits al pla EOIES curs 2017-2018 tenen de temps fins al proper 6 de febrer per formalitzar les matrícules que els permetran obtenir un títol oficial d’anglès, alemany o francès a les escoles oficials d’idiomes de les Illes Balears.

La matriculació dona dret a presentar-se a les proves ordinàries (previstes per al maig o juny), així com a les extraordinàries (setembre), que duen a terme les escoles oficials d’idiomes de les Illes. Tots els alumnes que les superin obtindran un certificat acadèmic oficial de l’escola oficial d’idiomes.