torna

Detall de la notícia

Imatge 3222979

La Sectorial d'Educació aprova per majoria sindical l'acord de mesures d'estabilitat per als funcionaris interins proposat per la Conselleria

La Mesa Sectorial d’Educació ha aprovat avui per majoria sindical la proposta d’estabilitat per als funcionaris interins que ha presentat la Conselleria d’Educació i Universitat després d’un procés de negociació que ha inclòs reunions bilaterals, meses tècniques i meses sectorials. Els sindicats Alternativa, UOB, CCOO i UGT han votat a favor de la proposta mentre que STEI i ANPE s’han posicionat en contra.

A proposta dels sindicats s’ha baixat els anys de servei de la proposta inicial d’Educació passant de 12 a 10 anys i s’ha assumit el compromís de continuar convocant oposicions fins arribar al 8% d’interins.

La directora general de Personal Docent, Rafaela Sánchez, ha recordat que "la principal mesura d’estabilitat per a aquest Govern és la convocatòria d’oposicions però que, tot i així, aquest acord és molt important per donar estabilitat als interins que duguin més anys a les llistes". Sánchez ha afegit que aquesta mesura afectarà a l’entorn de dues mil persones.

La propera setmana es farà la signatura de l’acord amb els sindicats.
 
Mesures d’estabilitat proposades per part de la Conselleria 
Educació havia proposat inicialment que tinguin preferència sobre la resta d’aspirants en l’adjudicació de places a partir del mes de setembre aquells interins que en el moment en que s’ofereixi la plaça:

  • tinguin 55 anys complerts i més de 10 anys de serveis com a personal docent de centres públics
  • tinguin més de 12 anys de servei (s’ha modificat a proposta dels sindicats a 10 anys de servei)

L’ordre de preferència en l’adjudicació de places dels aspirants que reuneixin aquests requisits es determinarà per l’ordre de puntuació amb el qual figurin en les borses d’interins i no s’aplicarà a aquells interins que hagin estat sancionats alguna vegada per falta disciplinària greu o molt greu.

Aquestes mesures seran d’aplicació els cursos 2018/19, 2019/20 i 2020/21.

Actualment el sistema educatiu de les Illes Balears és el que compta amb un percentatge d’interins més elevat de l’Estat, a l’entorn del 38%. Aquesta situació es deu a diversos factors: la manca de convocatòries d’oposicions durant sis anys, les restriccions de les taxes de reposició de successives lleis de pressuposts de l’Estat i l’increment constant de població escolar que ha suposat la necessitat d’augmentar el nombre de docents.
Aquest alt percentatge d’interins provoca una important inestabilitat a les plantilles dels centres i els fa més difícil afrontar projectes educatius a mig i llarg termini.