torna

Detall de la notícia

Imatge 3222939

El Govern i els ajuntaments de Palma, Calvià, Artà, Bunyola i Capdepera obren el període d'admissió de sol·licituds pels aspirants a 162 places fixes pels cossos respectius de Policia Local

Aquest dimecres s’obre el període d’inscripció pels aspirants a una de les 162 places fixes de funcionari municipal per als cossos de Policia Local de Palma, Calvià, Bunyola, Capdepera i Artà. Aquests cinc municipis han acordat coordinar els processos de selecció mitjançant concurs-oposició amb el Govern. D’aquesta manera la gestió i la logística de les proves estarà a cura de l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP), segons s’explica en la resolució publicada en el BOIB d’aquest dimarts 30 de gener, signada per la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques, Catalina Cladera.
 
La publicació de les bases per a les cinc convocatòries inclou els terminis de presentació, els requisits, la configuració de les proves, els temaris, els tribunals i com es farà la valoració dels mèrits aportats per cada candidat. Les bases es poden consultar a través del següent enllaç:

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10771/604951/resolucio-de-la-presidenta-de-l-escola-balear-d-ad

Els cinc ajuntaments treuen a concurs-oposició totes aquelles places interines que han estat relacionades en les respectives Ofertes Públiques d’Ocupació –fins al 90% de les existents-, tant pel que fa a la de 2017, com les dels anys anteriors que no havien estat executades. Del total de 162 places, 96 són pel cos de Policia Local de Palma, 51 pel de Calvià, 9 seran per a Capdepera, 3 per Bunyola i altres 3 per Artà.

El procediment de concurs-oposició.

El procediment acordat per a la celebració del procés és el de concurs-oposició, en el qual el 60% de la nota es calcularà en funció del resultat de cada aspirant en les proves proposades, i el 40% restant l’aportarà la valoració dels mèrits dels candidats.
En la fase d’oposició, es preveuen tres proves, amb caràcter obligatori i eliminatòries. La primera és doble, de tipus test, de coneixements generals i de coneixements del terme municipal pel qual es presenta l’aspirant; la segona prova és física i la tercera és psicològica i de personalitat. En el cas d’aquestes dues darreres proves, els aspirants podran quedar-ne exempts en el cas que puguin acreditar que han superat recentment proves similars tutelades per l’EBAP.

En la fase de concurs, l’experiència anterior en càrrecs de Policia Local aportarà fins a un 24% del total de la nota. En el cas dels policies locals en actiu que es presentin a una plaça per al municipi on presten servei, el màxim nivell de barem s’obtindrà amb 5 anys d’experiència acreditada, mentre que si un candidat es presenta a una plaça que no es correspon amb el municipi on ha prestat servei, la puntuació màxima s’assolirà acreditant 10 anys d’experiència.

Els aspirants es poden presentar indistintament per cadascun dels cinc municipis que conformen la convocatòria i és requisit previ l’acreditació del Curs Bàsic de Policia Local homologat per l’EBAP. Aquells que superin les proves, hauran d’afrontar una darrera fase de pràctiques remunerades en el cos policial pel qual hagi concursat, de sis mesos de durada.

Tota la informació sobre aquesta convocatòria ja es pot consultar a la plana web http://oposicionsPL2018.caib.es . I les sol·licituds dels interessats es poden presentar a la seu de l’Escola Balear d’Administració Pública, en format manual o de forma semi telemàtica. A la publicació del BOIB també es troben annexes els formularis per a la presentació de candidatures.

Les modificacions legislatives impulsades pel Govern faciliten la regularització dels interins a les policies locals de Balears 

Aquest procés es basa en el Decret-Llei 1/2017 impulsat pel Govern, que faculta aquests processos per estabilitzar la situació de les més de 500 places interines de policies a Balears.
Aquestes 162 places suposen, en la pràctica, el 30% del total d’interins que es pretén estabilitzar. El procediment permetrà convertir en places fixes de carrera tots aquells llocs de feina que ara estan dotats amb caràcter interí en els cossos de policia d’aquests cinc ajuntaments, dins del procés que impulsa el Govern de regulació dels llocs de feina interns a les Administracions Públiques.

L’objectiu del Govern no és altre que el de “millorar la qualitat del servei que presten les policies locals al ciutadà”, ha refermat la consellera Catalina Cladera, que ha recordat “el mandat de la nova Llei per una major proximitat i l’estabilització de les plantilles”. Un mandat que suposa “canviar el procés d’accés als cossos, eliminant el concepte d’interinitat, i potenciant la contractació de personal fix de carrera a cada municipi, per reforçar l’arrelament i el coneixement del terreny”.