torna

Detall de la notícia

Històric: Contracte de Tresoreria 2018: Contractació d'operacions de crèdit a curt termini i per a la contractació de serveis bancaris, operacions d'actiu, obertura de comptes corrents i altres serveis

Es publica el Plec de condicions per a la contractació d'operacions de crèdit a curt termini i per a la contractació de serveis bancaris, operacions d'actiu, obertura de comptes corrents i altres serveis, com també l'anunci de licitació publicat en el BOIB (núm 015 de 1 de febrer de 2018).

Més informació al perfil del contractant.