torna

Detall de la notícia

Imatge 3220688

Concertat per quatre anys el servei de tutela judicial de la Fundació Demà

La Conselleria de Serveis Socials i Cooperació i la Fundació Tutelar Demà fan un pas més per garantir el funcionament i el manteniment del servei de tutela per a persones adultes incapacitades judicialment que gestiona aquesta entitat. Es tracta d’una nova concertació per part de la Conselleria, aquesta vegada per un període de quatre anys. L’acord subscrit suposa el finançament per la via del concert social de trenta places gestionades per la Fundació Tutelar Demà, per al període 2018-2021, per un import de 291.500 euros. Com en altres serveis, el  canvi de model de la subvenció a la concertació aporta estabilitat al servei, a l'entitat que el gestiona i als seus usuaris.
 
El servei que presta la Fundació Tutelar Demà és un servei social específic inclòs a la Cartera de Serveis Socials de les Illes Balears, que es desenvolupa a partir d’un nomenament judicial, quan l’entorn familiar d’una persona incapacitada arran d’un diagnòstic de salut mental no se’n pot fer càrrec o el jutge considera que no és idoni que se’n faci càrrec. Els destinataris són, per tant, persones que es troben un una situació de desemparament total i d’una vulnerabilitat social especial. El servei de tutela té com a objectius cobrir les necessitats de suport, protecció i garantia de tots els drets (personals i patrimonials) de la persona incapacitada o en procés d’incapacitació si s’han establert mesures cautelars, i promoure l’autonomia personal de les persones en aquesta situació.
 
S’adjunta una fotografia de la formalització del concert del servei, per una durada de quatre anys, per part de la consellera de Serveis Socials i Cooperació, Fina Santiago, i el director de la Fundació Tutelar Demà, Antoni Gomila, acompanyats del director general de Planificació i Serveis Socials, Andreu Horrach.