torna

Detall de la notícia

Imatge 3220040

Educació distribueix més de 890.000 euros en material informàtic entre els centres de les Balears

La Conselleria d’Educació i Universitat distribueix entre un total de 197 centres escolars d’infantil i primària, IES, centres d’adults (CEPA) i centres de Educació Especial de les Illes Balears material informàtic per valor de  891.901,32 €. Es tracta d’aules digitals, ordinadors de sobretaula i portàtils, que serviran majoritàriament per equipar les aules d’informàtica dels centres o per substituir les unitats obsoletes, per bé que una part també es destinarà a tasques administratives.

Per illes, a Mallorca s’ha dotat a 112 centres d’aules digitals, a Menorca 21, a Eivissa 32 i a Formentera 4. La dotació d’aules digitals compren una pissarra digital, un  projector i un conjunt de dos altaveus.

Respecte als ordinadors s’hi destinen un total de 1.045 ordinadors repartits entre els 638 ordinadors per 123 centres públics a Mallorca, a Eivissa s’hi distribueixen 241 unitats entre 41 centres, a Formentera 12 ordinadors a 4 centres i, a Menorca, 29 centres reben 154 unitats.

Més inversió i suport tècnic als centres per al curs 2018-19

Aquest material es va adquirir al 2017 i es complementa amb el material informàtic distribuït el passat 2016 que ja va fer arribar a 48 centres de les Illes Balears més de 500 ordinadors i pissarres digitals.

Cal destacar que la millora dels equipaments informàtics i digitals dels centres educatius s’ha convertit en una prioritat per a la Conselleria d’Educació i Universitat que per el 2018 té un pressupost d’1.669.000 euros, el doble del que s’hi va destinar el 2017 i un 60 % més que el 2015 (623.862 €). També és important ressaltar que al 2018 s’ha previst una partida per millorar el suport tècnic als centres educatius de 685.000 euros (385.000 per a l’encàrrec de gestió a la Fundació BIT i 300.000 per licitar a una empresa externa el suport tècnic in situ als centres educatius) que donaria resposta a les peticions de suport que arriben dels centres educatius de les Illes Balears.

La dotació i distribució d’aquest material informàtic entre els distints centres escolars surt d’un estudi sobre les necessitats informàtiques dels centres educatius de les Illes Balears elaborat a l’inici de la legislatura per la Direcció General d’Innovació i Comunitat Educativa. L’objectiu és el de millorar tant la dotació dels centres amb recursos informàtics com el suport tècnic que els centres requereixen per poder atendre les necessitats de la comunitat educativa.