torna

Detall de la notícia

Informació pública en relació al projecte de decret pel qual s'estableix el currículum dels ensenyaments professionals d'Arts Plàstiques a les Illes Balears

L’objectiu bàsic d’aquests títols es atendre a les actuals necessitats de formació dels tècnics en Assistència al producte gràfic imprès i dels tècnics superiors d’arts plàstiques i disseny en Fotografia, en Il·lustració i en Còmic, i, per tal de constituir els aspectes bàsics que assegurin una formació comú, garanteixi la validesa dels títols en compliment d’allò disposat a la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació i a la vegada constitueixin la garantia de qualitat que demanden els sectors productius artístics i culturals.

Aquest procés d’informació pública està obert durant 15 dies hàbils des del següent a la publicació de la Resolució en el BOIB 

Si voleu presentar al·legacions ho podeu fer a través de la pàgina de Participació Ciutadana